Elektronisk handelsformat (EHF)

EHF

EHF-fakturaer er digitale fakturaer som sendes fra et fakturaprogram til en mottaker, via et knutepunkt som er verifisert fra sentralt hold i EU. Målet er å spare tid, penger og miljøet.

Norge er et pionérland i arbeidet med å innføre en felles, europeisk standard for elektroniske fakturaer. Elektronisk handelsformat (EHF) er utviklet sentralt i EU, og Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) her i Norge har oversatt og tilpasset det hele til norsk bruk.

Staten har bestemt at alle fakturaer som sendes til statlige virksomheter, for kontrakter inngått etter 1. juli 2012, må være sendt elektronisk i EHF-format.

Det er nå bestemt at også alle kommuner i landet må ha blitt med som EHF-mottakere fra 1. januar 2015.

Slik virker EHF

Er EHF det samme som eFaktura?

Nei. Conta Faktura tilbyr EHF, ikke eFaktura. Les om forskjellen på de to systemene.

Hvorfor krever staten EHF?

Tanken er at det offentlige skal spare tid og penger på å forenkle behandlingen av rundt 11 millioner fakturaer som mottas årlig. På sikt er visjonen at den nye faktureringmetoden skal forenkle handelssamarbeidet for bedrifter og offentlige foretak på tvers av landegrensene i Europa.

Hvordan sendes en EHF-faktura?

Fakturaprogrammer som støtter det nye formatet vil sende fakturadataene fra din bedrift digitalt til mottakeren. En EHF-faktura fra Conta Faktura består av en datafil med informasjon om avsender og mottaker, og om innholdet i fakturalinjene. I tillegg sendes den tradisjonelle PDF-en med som vedlegg.

I Conta Faktura sendes en EHF-faktura like enkelt som e-postfakturaer. Måten du lager fakturaen på er akkurat lik som før.

Å sende EHF krever Conta-kreditt.

Skjermbilde av sending av EHF i Conta Faktura

Mer pålitelig enn e-post

Når en kommune mottar en EHF-faktura, går den rett inn i regnskapssystemet, og blir bokført mer eller mindre automatisk. En annen fordel med EHF-fakturaen er at systemet den sendes med er mer treffsikkert enn e-post.

På grunn av at e-postleverandørene er så mange og har så mange ulike systemer og spamfiltre, er det ingen sikker vitenskap å sende og motta e-post. Conta Faktura klarer til tross for fallgruvene å levere mer enn 99 prosent av e-postene som går ut fra systemet. Men det er ikke alltid sikkert mottakeren mottar e-posten likevel. Her er EHF-fakturasystemet overlegent e-posten, fordi ingen fakturaer stoppes av spamfiltre eller fulle innbokser.

Kontrollerte aktører

For å kunne sende ut en EHF-faktura, må fakturaprogrammet du bruker være tilknyttet et verifisert trafikk-knutepunkt for dataene som skal overføres. Det er den sentrale enheten PEPPOL i EU som styrer verifiseringen av disse knutepunktene og aktørene som står bak.

Mottakeren sitt datasystem er også knyttet til et eget aksesspunkt i PEPPOL-nettverket. Aksesspunktene fungerer som postkontorer for EHF-fakturaen. Avsenderen leverer fakturaen på sitt “postkontor” slik du ser på illustrasjonen over, og “mottaker-postkontoret” leverer det deretter videre til mottakeren.

Tanken er at EHF-nettverket skal videreutvikles som et åpent kildekode-prosjekt i EU, der systemleverandører som Conta og de andre faktura- og regnskapsprogram-leverandørene er invitert til å delta.

Det antas at EHF blir påbudt i 2018 for all fakturering mellom bedrifter.

Sist oppdatert 19.01.2017

Tilbakemelding

NB: Ikke bruk dette skjemaet ved spørsmål til brukerstøtte. Bruk kontaktskjemaet i stedet.