Lov og rett

Fakturere på forskudd »

Forskuddsfakturering, før varen eller tjenesten er levert, er bare unntaksvis tillatt. Ved spesielle behov kan firmaet ditt søke om dispensasjon for å få lov til å fakturere på forskudd.

Krav til oppbevaring av fakturaer »

Alle salgsdokumenter skal oppbevares av de fleste firmaer*, både kjøper og selger, i minst fem år. Dette gjelder også elektroniske bilag. Dokumentene må oppbevares innenfor Norges grenser, og du må sikre dokumentene mot «ødeleggelse, tap og endring».

Hobby eller næring? »

Varigheten, og utsiktene til å skape profitt over tid, er med på å bestemme om det er næring eller hobby du driver med.

Fakturasvindel »

Avsenderen av en faktura må kunne dokumentere grunnlaget for at den ble utstedt. De som bevisst fakturerer på feilaktig grunnlag, gjør seg skyldig i svindel.

Foreldelsesfrist på fakturaer »

Ubetalte fakturaer blir foreldet etter tre år hvis du ikke foretar deg noe for å kreve inn pengene. Det betyr at fakturaen ikke lenger er gyldig.