Gjeldsproblemer

Råd om gjeldsproblemer og inkasso »

Inkasso er ikke noe man sender for å være slem med folk som har betalingsproblemer. For bedrifter er inkasso et nødvendig onde de må ty til for å få inn pengene sine.