Slik overtar inkassobyrået kontrollen

Kvinne i telefon

Når bedriften sender en faktura over til et inkassobyrå, gir du fra deg mye av kontrollen.

  • Inkassobyrået tar gjerne 8-15 prosent av opprinnelig fakturasum hvis det går mer enn 60 dager.
  • Inkassobyrået dekker egne avgifter først (se eksempel A)
  • Inkassobyrået bruker lengre tid, er dyrere, og gir skyldneren mer å betale (se eksempel B)
  • Skulle du ønske å trekke saken fra inkasso må du som regel betale et gebyr til inkassobyrået*. Det slipper du ved å bruke Conta Inkasso.

Conta Inkasso vs tradisjonelt inkassobyrå

Eksempel A

Hvis kunden betaler inn en del av fakturasummen, dekker først inkassobyrået sine egne avgifter (inkassosalær/renter).

  • Faktura nr. 10057 er på kr 7000 og sendes til inkassobyrå
  • Etter to måneder har kravet økt til 9000 pga. salær og renter
  • Debitor betaler kr 5000
  • Inkassobyrået tar kr 2000
  • Kreditor får kr 3000 til slutt

Med egeninkasso/Conta Inkasso ville kreditor fått kr 5000 selv.

Eksempel B

Inkassobyrået bruker gjerne lengre tid, gjør det dyrere for skyldneren å betale, og lar fakturaeier (kreditor) sitte igjen med mindre til slutt.

Conta Inkasso vs tradisjonelt inkassobyrå

*) Gebyret til inkassobyrået må ikke forveksles med rettsgebyret til det offentlige som påløper hvis saken behandles av namsmannen. Dette gebyret må betales når saken går så langt som til utleggsforretning, uansett om kreditorene bruker inkassobyrå eller egeninkasso med Conta Inkasso. Hvis du ønsker å trekke en sak som allerede er sendt til namsmannen, må du ringe de så snart som mulig. Du kan være heldig å slippe å betale gebyret hvis namsmannen ennå ikke har begynt å behandle saken.

Tilbakemelding

NB: Ikke bruk dette skjemaet ved spørsmål til brukerstøtte. Bruk kontaktskjemaet i stedet.