Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Forskjellen på fritak og unntak fra MVA

Det kan være vrient å forstå hvilke varer og tjenester som er unntatt merverdiavgift (MVA), og hvilke som er fritatt. Bøker, for eksempel, er fritatt for MVA.

Jostein Hakestad
Jostein Hakestad

Det kan være vrient å forstå hvilke varer og tjenester som er unntatt merverdiavgift (MVA), og hvilke som er fritatt. Bøker, for eksempel, er fritatt for MVA.

Omsetning av varer og tjenester i Norge er omfattet av merverdiavgiftsloven. Du kan lese mer om hvordan MVA fungerer her. Det finnes likevel enkelte politisk vedtatte unntak (og fritak!) fra MVA-systemet, og her skal vi forklare hvordan alt henger sammen.

Uansett om du er fritatt eller unntatt må du huske å sende faktura for å få betalt for varene eller tjenestene dine, da med MVA-kode 5 (fritatt) og 6 (unntatt).

Unntak fra MVA

Både varer og tjenester som er unntatt og de som er fritatt fra merverdiavgift skal faktureres med satsen 0 % MVA. Det kan derfor virke som det er det samme hvilken sats du bruker. Men når omsetningen er unntatt fra avgiftsplikten, betyr det at den rett og slett ikke omfattes av merverdiavgiftsloven. Unntakssatsen skal altså brukes når hele omsetningen foregår utenfor merverdiavgiftssystemet, i motsetning til fritatt omsetning, som fremdeles omfattes av MVA-lovgivingen.

Firmaer og organisasjoner som kun har unntatt omsetning kan ikke registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, og kan heller ikke få fradrag for merverdiavgiften de betaler ved kjøp av varer og tjenester til virksomheten sin. Litt lenger nede i artikkelen skal vi gå inn på hvilke typer varer og tjenester dette gjelder.

Fritak fra MVA

Firmaer som selger varer og tjenester som er fritatt fra MVA-plikten skal som nevnt ikke plusse på MVA på fakturaene sine, men de har likevel fradragsrett for MVA på produkter og tjenester de har kjøpt til driften. Altså kan de få tilbake avgiften de har betalt ved innkjøp av produkter og tjenester.

Fritak fra MVA er et politisk virkemiddel for å gi enkelte bransjer, lag og organisasjoner en økonomisk stimulans ved å gi fradragsrett samtidig som de kan slippe å kreve inn MVA fra sluttkundene.

Firmaer som driver med MVA-fritatt omsetning skal på lik linje med de fleste andre registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når summen av den fritatte og MVA-pliktige omsetningen passerer 50 000 kroner i en periode på 12 måneder. Et firma kan også drive med avgiftsunntatt omsetning på toppen av dette, så i praksis kan alle tre former for omsetning foregå i ett og samme foretak. Merk at utgiftene som er knyttet til den delen av driften som handler om salg av unntatte varer og tjenester, ikke gir MVA-fradrag.

Siden du her ikke har noen utgående MVA som skal betales inn til staten, får du penger til gode på MVA-oppgaven. Disse kommer inn på kontoen få dager etter at innleveringsfristen går ut.

Hvilke varer og tjenester er unntatt fra MVA?

Her gir vi en detaljert oversikt over hvilke typer omsetning som skal foregå helt utenfor MVA-systemet. Det er viktig å presisere at hvis du er i tvil om firmadriften din omfattes av loven eller ikke, bør du umiddelbart ta kontakt med Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører for å få klarhet i det du lurer på.

Omsetning og utleie av fast eiendom, samt rettigheter til fast eiendom.

Dette gjelder f.eks. kjøp og salg av boliger, og tjenester som inngår som en del av leie-innkreving, som vann, strøm, og rengjøring.

Merk at omsetning av enkelte former for eiendom og tjenester relatert til det, likevel er avgiftspliktige. Dette gjelder bl.a. hotellutleie, parkeringsvirksomhet, selskapslokaler, utleie av reklameplass, og utleie av idrettsanlegg. I tillegg er retten til å foreta inngrep på fast eiendom, som å rydde jord og stein, også avgiftspliktig når den omsettes.

Helsetjenester

Helsetjenester er som hovedregel unntatt for merverdiavgift. Dette inkluderer alle tjenester som omfattes av kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tjenester som inngår under folketrygdlovens kapittel 5 og 10.

Alternativ behandling er også med i unntaket, og gjelder homøopati, akupunktur, naprapati, osteopati, soneterapi og arometerapi. Forutsetningen er at behandleren er autorisert eller har lisens å drive med disse tingene etter helsepersonelloven, eller at utøveren er registrert i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Unntaket gjelder også formidling av helsetjenester, for eksempel gjennom utleie av helsepersonell fra et vikarbyrå. I tillegg er også varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i helsebehandlingen, omfattet av unntaket.

Undervisning

Offentlige og private organisasjoner som driver med undervisning, er ikke avgiftspliktige. Dette inkluderer også formidling av undervisningstjenester, f.eks. gjennom vikarbyråer. Tradisjonell klasseromsundervisning er unntatt fra MVA, men det er også undervisning som ofte foregår på fritiden, som f.eks. kjøreopplæring, musikkundervisning eller rideskoler. Kantinesalg i utdanningsinstitusjoner og skoler er også unntatt.

Kultur

En operaforestilling, en kveld på teater, eller en søndag med barna på sirkus er alle ting som er unntatt fra merverdiavgiften. Dette gjelder både billettsalg til slike kulturarrangementer, og formidling av dette billettsalget. Av nyere dato inkluderes også LAN-treff, som The Gathering og lignende arrangementer for barn og unge.

Finans

Omsetning av banktjenester, forsikring, finansiering, betalingsoppdrag, aksjer, verdipapirer, og fond er unntatt fra MVA.

Guiding og omvisning

Turistnæring i form av guiding og omvisning på museer, på reise og lignende er ikke avgiftspliktig.

Flere unntatte varer og tjenester

 • Samleobjekter i form av frimerker og lignende.
 • Lovregulert lotterispill.
 • Begravelser og bisettelser.

Hvilke varer og tjenester er fritatt fra MVA?

Bøker

Alle trykte bøker er fritatt i siste leddet, til sluttkunden. Dette omfatter lydbøker, men ikke e-bøker. Forskjellsbehandlingen kan virke underlig og tilfeldig, og er ofte oppe til debatt i offentligheten.

Uke- og dagspresse

Salg av aviser er fritatt for MVA. Dette gjelder dags- og ukeaviser, og er et politisk virkemiddel for å gi pressen best mulige vilkår. Fritaket gjelder kun i siste salgsleddet, ut til sluttkunden.

Fra 1. mars 2016 ble også nyhetspublikasjoner på nett fritatt fra MVA. Mer om dette fritaket står på Skatteetatens nettsider.

Tidsskrifter hvor kundemassen består 80 prosent av faste abonnenter er også omfattet av fritak. I tillegg gjelder fritaket for alle tidsskrifter med fokus på politikk, litteratur eller religion.

Salg av varer til utlandet

Varer og tjenester som selges til utlandet og Svalbard er fritatt, med forbehold om at varen eller tjenesten ble utført og/eller overlevert i utlandet og ikke Norge. Her må den som søker fritaket kunne dokumentere omsetningen med tolldeklarasjon i tillegg til salgsdokumentene.

Varer til bruk i oljeindustrien

Dette fritaket gjelder salg til boreselskaper og lignende, og nødvendige tjenester som utføres på plattformer eller fartøy i forbindelse med petroleumsvirksomhet.

Transport

Omsetning av følgende er fritatt fra MVA:

 • Varer og tjenester til bruk i utenlandske fartøy, norske handels- eller forskningsfartøy i utenriksfart av en viss størrelse, eller som oppholder seg utenlands i mer enn 14 dager.
 • Varer og tjenester til norske fiskebåter.
 • Varer og tjenester til bruk i norske fly som flyr utenlands.
 • Transport av varer og personer direkte til eller fra utlandet, samt formidling av denne transporten.

I tillegg er det fritak på salg av følgende kjøretøy, båter og fly:

 • Brukte kjøretøy som er omfattet av plikten til å betale omregistreringsavgift.
 • Elbiler og andre elektriske kjøretøy. Disse må være helt elektrisk drevet, og ikke hybrid.
 • Salg av transport og passasjerfartøy på minst 15 meter (10 meter til Forsvaret, 6 meter for fiskebåter), skolebusser- og båter, spesialbåter til bruk i oljeindustrien, samt forskningsfartøy.
 • Utstyr som leveres sammen med alle de som er nevnt over, men ikke for fiskeutstyr til fiskebåter.

Det er også MVA-fritak for reparasjon, restaurering og berging av fartøy, samt utleie av fartøy i forbindelse med persontransport.

Vi håper denne oversikten ga litt klarhet i noe som kan virke ganske forvirrende. Som vanlig anbefaler vi å spørre Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører når det gjelder konkrete problemstillinger rundt din egen firmadrift.

    Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 157
      [name] => Merverdiavgift
      [slug] => merverdiavgift
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 157
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 151
      [count] => 14
      [filter] => raw
    )

)
Array
(
  [0] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 49208
      [post_author] => 76
      [post_date] => 2020-01-14 14:07:25
      [post_date_gmt] => 2020-01-14 13:07:25
      [post_content] => 

Alle som driver et selskap må forholde seg til innleveringsfristene satt av myndighetene. Her får du en oversikt over hva du skal levere og når du skal levere det.

Å levere for sent eller levere feil informasjon, kan føre til at du må betale tilleggsskatt eller gebyrer. Derfor er det viktig å holde tunga rett i munnen og følge med på fristene for deg som har eget firma.

Frist for skattemelding og næringsoppgave

Fristen for å levere skattemelding for både enkeltpersonforetak, tidligere kalt enkeltmannsforetak, og aksjeselskap er i år utsatt fra 31. mai til 31. august som følger av koronaviruset

I tillegg til skattemeldingen, skal du som driver ENK eller AS enten levere Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2. Noen kan også levere Næringsrapport Skatt. Du blir bedt om å velge næringsoppgave første gang du åpner skattemeldingen din, så det kan være lurt å sjekke hvilken du skal levere.

Både skattemeldingen og næringsoppgaven for AS blir tilgjengelig 17. februar, mens for ENK og privatpersoner blir den tilgjengelig 31. mars. En av grunnene til at de kommer til forskjellige tidspunkter, er at skattemeldingen for ENK kommer med forhåndsutfylte data som Skatteetaten allerede har om bedriften din, mens skattemeldingen for AS er tom og må fylles ut selv. 

Driver du et enkeltpersonforetak, skal du betale forskuddsskatt fire ganger i året. Som AS betaler du forskuddsskatt to ganger i året. Se fristene for betaling av forskuddsskatt nederst i artikkelen.

Forskuddsskatten din er beregnet på bakgrunn av siste kjente skattemelding, og vil fremgå i skattetrekksmeldingen din. Er det første året du driver bedrift, må du i stedet melde forventet overskudd slik at Skatteetaten kan si hvor mye du skal betale i forskudd. 

Har du betalt for lite skatt, må du betale restskatt etter skatteoppgjøret. 

Frister for MVA-melding

Så lenge du ikke selger noe som er unntatt MVA, skal alle bedrifter som omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av 12 måneder registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. 

Er bedriften din registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal du levere MVA-melding. Den viser hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller hvor mye staten skal betale til deg. Det vanligste er å levere MVA-meldingen annenhver måned. 

Slik leverer du med enkeltpersonforetak MVA-melding.

Bedrifter som oppfyller visse krav, kan rapportere merverdiavgift en gang i året. Ønsker du å levere MVA-melding kun en gang i året, må du søke om det innen 1. februar. Dette kalles årstermin, og MVA-meldingen skal da leveres innen 10. mars året etter inntektsåret. 

Fristen for å betale MVA er den samme som for å levere MVA-meldingen. Vi anbefaler derfor å levere seks ganger i året. Det er enklere for bedriften din å ha god likviditet når du betaler seks småsummer i stedet for én stor.

Hvis du har årlig levering og ønsker å gå tilbake til å rapportere annenhver måned, må du søke til Skatteetaten innen 1. desember for at dette skal gjelde fra 1. januar 2021. 

Frister for deg med ansatte

Hvis du har ansatte, inkludert hvis du er eneste ansatte i ditt eget aksjeselskap, og utbetaler lønn over 1000 kroner per år, må du levere A-melding i Altinn. A-meldingen skal inneholde info om ansattes inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, i tillegg til arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten din. 

Har du faste ansatte, må du sende inn A-melding hver måned, uavhengig om du har utbetalt lønn til dem eller ikke. 

Husk at selv om du ikke har fast ansatte, men tidvis lønner frilansere eller oppdragstakere som ikke er selvstendig næringsdrivende, må du også levere A-melding for de månedene du har gjort utbetalinger til dem. 

Du finner alle fristene for levering av A-melding i tabellen nederst i artikkelen.

Dersom du har utbetalt lønn til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i foregående år, skal dette rapporteres innen 15. februar. 

Har du ansatte i firmaet ditt, er du også pliktig til å gi dine ansatte et årlig sammendrag over inntekter, fradrag og trekk fra foregående år. Årsoppgaven skal ikke leveres til Skatteetaten, men direkte til de ansatte innen 1. februar. 

Andre frister for AS

Driver du ditt eget AS, har du litt flere frister å forholde deg til. Du må blant annet huske å levere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten. Aksjonærregisteroppgaven samler informasjon om alle hendelser og transaksjoner av aksjer i selskapet ditt, og hjelper deg til å levere riktig skattemelding. 

Du må levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar. 

Hvem må levere inn regnskap?

I tillegg til alle aksjeselskaper, er enkeltpersonforetak som i løpet av forrige år har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, etter regnskapsloven regnskapspliktige og skal levere årsregnskap.

Årsregnskapet viser den økonomiske situasjonen til firmaet ditt og skal være klart senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Fristen for å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret er 31. juli.

Husk at årsregnskapet må godkjennes i en generalforsamling senest en måned før fristen, altså 30. juni.

NB! I 2020 er fristen utsatt med to måneder. For å unngå forsinkelsesgebyr er siste frist for å levere derfor 30. september. Fristen for å signere årsregnskapet er 31. august. Utsatt frist gjelder ikke for børsnoterte foretak eller foretak under tilsyn av Finanstilsynet.

Du trenger ikke å sende inn regnskapet med mindre du er regnskapspliktig, men myndighetene kan kreve at du legger det frem ved kontroll. Er du ikke regnskapspliktig, men omsetter for mer enn 50 000 kroner i året, har du uansett bokføringsplikt etter bokføringsloven og må likevel føre et fullstendig, oversiktlig og sporbart regnskap. 

Du kan enkelt føre regnskapet selv eller få hjelp av regnskapsfører i Conta sitt regnskapsprogram. Der får du også alle rapportene du trenger (inkludert ferdig utfylt MVA-melding), så det meste er allerede ordnet for deg. 

Prøv Conta gratis i 30 dager.

LES OGSÅ: Vi svarer på det du lurer på om å føre regnskap

[deadline_section]

Vi gjør oppmerksom på at listen inneholder generelle frister for næringsdrivende. For spesielle tilfeller, se Skatteetatens fullstendige liste over frister og oppgaver for næringsdrivende.

[post_title] => Frister for næringsdrivende i 2020 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => frister-for-naeringsdrivende [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/alt-om-mva-meldingen/ https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/likviditet/alt-om-likviditet/ [post_modified] => 2020-10-16 12:47:35 [post_modified_gmt] => 2020-10-16 11:47:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://hjelp.conta.no/?p=49208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 48540 [post_author] => 69 [post_date] => 2019-11-23 09:14:38 [post_date_gmt] => 2019-11-23 08:14:38 [post_content] =>

Staten skal ha MVA ved kjøp av de fleste varer og tjenester. MVA-melding brukes til å beregne om du skylder MVA eller om du får penger igjen fra staten.

Merverdiavgift er en avgift som de aller fleste leverandører må kreve inn fra sine kunder når de selger varer og tjenester.

Bedriften din må beregne og kreve inn merverdiavgift på fakturaer når du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder. Da må du registere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer om merverdiavgift.

Hva brukes MVA-meldingen til?

Merverdiavgiften som bedriften din krever inn skal betales inn til staten. Men du får også fradrag for MVA du betaler til dine leverandører. 

MVA-meldingen er et regnestykke som viser hvor mye du har betalt i MVA og hvor mye du har krevd inn, og om du nå skylder eller er skyldig penger.

Når må jeg levere MVA-melding? 

De fleste skal levere MVA-meldingen annenhver måned. Fristene er: 

Innleveringen i april skal dekke januar og februar, og juni dekker mars/april, og så videre. Periodene kalles ofte MVA terminer.

Du kan søke om å levere MVA-melding en gang i året hvis du har:

 1. omsatt for under én million kroner de siste tolv månedene
 2. vært registrert i MVA-registeret i minst ett år
 3. levert korrekte MVA-meldinger innen fristen i minst ett år

Fristen for å søke om årlig innlevering er 1. februar, og får du søknaden godkjent må du levere MVA-melding 10. mars, året etter inntektsåret

Det er egne regler hvis du driver med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske. Da har du årlig levering, med frist 10. april hvert år.

Hvis fristen din faller på en lørdag, søndag eller helligdag skal MVA-meldingen leveres innen den neste arbeidsdagen.

I regnskapsprogrammet til Conta får du med ferdig utfylt MVA-melding. Den finner du under menyfanen RAPPORTER > MVA-MELDING. Tallene her er oppstilt slik som på MVA-meldingen du leverer i Altinn, slik at det er en enkel sak å sende den inn.

Venstre kolonne viser omsetning eks. MVA. Høyre kolonne viser beregnet MVA. Nederst ser du om du har avgift å betale eller avgift til gode.

Postene i MVA-meldingen er koblet til ulike MVA-koder. Klikk på informasjonssymbolet for å få informasjon om hvilke bilag som er tatt med i beregningene, og hvilke kontoer og MVA-koder som er brukt.

I utgangspunktet er firmaet ditt satt til å levere MVA-melding annenhver måned. Det kan du endre på ved å gå til INNSTILLINGER > VIRKSOMHET og endre frekvensen under «Hvor ofte skal firmaet levere MVA-melding?».

Trykk på «Avslutte MVA-periode» før du leverer MVA-meldingen, da vil du ikke lenger kunne gjøre endringer i bilagene for denne perioden. Du kan åpne MVA-meldingen igjen for å justere regnskapet, men hvis tallene i meldingen endrer seg må du du sende en korrigert MVA-melding til Skatteetaten.

LES OGSÅ: Dette må du vite for å kunne føre ditt eget regnskap

Hva skjer om jeg skal ha penger igjen eller betale?

Hvis du skylder penger vil du få opp en kvittering i Altinn med kontonummer og KID for innbetaling av MVA. Fristen for å betale er den samme som for å levere MVA-meldingen.

Hvis du bruker regnskapsprogrammet til Conta vil skyldig MVA bokføres automatisk når du avslutter MVA-perioden.

Husk deretter å bokføre betalingen til myndighetene i regnskapet ditt. Det kan du gjøre når du avstemmer bankkontoen din ved å velge «Betaling av MVA-oppgjør» og skrive inn beløpet.

Hvis du ikke har egen konto til bedriften kan du føre betalingen manuelt som:

+ på konto «2740 Oppgjørskonto merverdiavgift»

- på konto «1920 Brukskonto» eller en annen bankkonto.

Hvis du har MVA tilgode trenger du ikke å gjøre noe. Du mottar pengene inn på den kontoen du oppga når du meldte deg inn i MVA-registeret rundt tre uker etter at oppgaven er godkjent.

Hva om jeg leverer MVA-melding for sent?

Leverer du for sent kan du bli ilagt tvangsmulkt.

Husk at du må levere MVA-meldingen selv om du ikke har hatt omsetning i perioden det gjelder, og alle postene viser 0 kroner.

Hvis du betaler for sent vil forsinkelsesrenten begynne å løpe. Det er derfor viktig at du leverer i tide, og sjekker at opplysningene som leveres inn stemmer.

[post_title] => Alt om MVA-meldingen [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => alt-om-mva-meldingen [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/slik-bruker-du-mva-koder-i-regnskapet/ [post_modified] => 2020-10-16 12:38:56 [post_modified_gmt] => 2020-10-16 11:38:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://hjelp.conta.no/?p=48540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 48523 [post_author] => 42 [post_date] => 2019-10-18 08:53:49 [post_date_gmt] => 2019-10-18 07:53:49 [post_content] =>

Regnskapsprogrammer bruker MVA-koder for å beregne rett MVA på alle bilag du bokfører. Her går vi gjennom noen av de vanligste.

Vi snakker gjerne om utgående MVA (på ting du har solgt, som du skylder staten) og inngående MVA (på ting du har kjøpt, som du skal få tilbake).

For at tallene i MVA-meldingen til Skatteetaten skal bli riktige er det viktig å bruke rett kode når du bokfører. 

Selv om flere koder kan ha samme sats, kan de ende opp i feil felt i MVA-meldingen. Derfor er det viktig å bruke rett kode også.

Først kan vi også si at enkelte virksomheter ikke skal beregne MVA verken når de fakturerer eller bokfører, og disse må bruke koder med nullsatser for MVA.

Også her gjelder det å velge riktig kode, for det er forskjell på varer og tjenester som er unntatt for MVA, og varer og tjenester som er fritatt for MVA. Les mer om disse forskjellene her.

Når du registerer et bilag vil regnskapsprogrammet til Conta anbefale en MVA-kode, men siden systemet ikke nødvendigvis vet alt om bilaget du registrerer er det viktig å dobbelsjekke at det er riktig kode for akkurat det bilaget.

En komplett oversikt over MVA-kodene finner du under Innstillinger -> Regnskap -> MVA.

Les mer om MVA her.

Vanlige koder for inngående MVA (kjøp)

Kode 0

Denne koden betyr at det er ingenting å rapportere når det gjelder MVA. Dette gjelder kjøp hvor det ikke er oppgitt MVA på fakturaen eller kvitteringen, eller kjøp som du ikke kan få MVA-en trukket fra på i henhold til Merverdiavgiftsloven § 8-3.

Kode 1

Denne koden brukes for de fleste kjøp med 25 prosent MVA, som du har rett til å trekke fra MVA på, så for mange bedrifter vil dette være riktig kode i de fleste tilfellene.

Kode 11

For mat- og drikkevarer som skal selges videre, for eksempel i cateringdrift. Brukes når du registrerer kjøp med inngående MVA med sats 15 prosent som du kan trekke fra MVA på.

Kode 13
For kjøp av transport- og reiselivstjenester. Brukes når du registrerer kjøp som du har rett til å trekke fra MVA på med inngående MVA sats på 12 prosent. Eksempler kan være taxi, buss, reiseliv eller hotellopphold.

Kode 86
Tjenester kjøpt utenlands som du kan få MVA trukket fra på. Som kjøper må du beregne og betale MVA med sats 25 %, siden leverandøren ikke står for beregning og innkreving av MVA. Et veldig vanlig eksempel er programvare fra utlandet til bruk i Norge, slik som Photoshop eller Google-tjenester.

Vanlige koder for utgående MVA (inntekter)

Kode 3

Brukes når du fører salg av varer og tjenester med utgående MVA-sats på 25 prosent. Gjelder de fleste fakturaene som lages med Conta, og de aller fleste varer som omsettes innenlands. 

NB: Alle fakturaer laget med Conta bokføres automatisk i regnskapsprogrammet, og med mindre du spesifiserer en annen MVA-sats vil disse bli bokført med kode 3.

Kode 31

Kode 31 gjelder salg av mat- og drikkevarer, unntatt innen servering. Brukes når du bokfører omsetning av varer med utgående MVA, med sats på 15 prosent. 

Kode 33

Kode 33 brukes når du bokfører omsetning av tjenester med utgående MVA, med sats på 12 prosent. Dette gjelder transport- og reiselivstjenester som for eksempel buss og taxi, hotell og leie av hytter.

Det finnes mange flere koder enn de vi har nevnt her, men dette er blant de aller vanligste. De fleste norske bedrifter vil for eksempel bruke kode 3 når de selger varer og tjenester, og kode 1 for det meste av innkjøp.

Å bruke riktig MVA-kode når du registrerer transaksjonene er veldig viktig, så sett deg inn i hvilke som er relevante for virksomheten din, og de bilagene du vanligvis vil komme til å føre i regnskapet.

LES OGSÅ: Slik fører du regnskap for bedriften din

[post_title] => Slik bruker du MVA-koder i regnskapet [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => slik-bruker-du-mva-koder-i-regnskapet [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/regnskap-hva-er-merverdiavgift/ [post_modified] => 2020-10-16 10:46:26 [post_modified_gmt] => 2020-10-16 09:46:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://hjelp.conta.no/?p=48523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )

På tide å bytte ut hjemmelagede fakturaer og bæreposer med kvitteringer?
Opplev hvor mye enklere det kan gjøres med Conta.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.