Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Slik tolker og følger du regnskapsloven

Hva er regnskapsprinsipper, lurer du kanskje? Regnskapsprinsippene er en del av regnskapslovens regler for hvordan du skal føre regnskap. De sørger for at alle i Norge fører regnskap på samme måte.

Avatar
Elisabeth Ulla Uksnøy

Hva er regnskapsprinsipper, lurer du kanskje? Regnskapsprinsippene er en del av regnskapslovens regler for hvordan du skal føre regnskap. De sørger for at alle i Norge fører regnskap på samme måte.

Når du følger regnskapsprinsippene er du sikker på at du fører regnskapet ditt korrekt etter regnskapsloven. Du kan gjerne kalle de for regnskapsregler! 

Regnskapsførere følger regnskapsprinsippene som står i regnskapsloven hver eneste dag. For næringsdrivende som fører regnskapet sitt selv og ikke bruker regnskapsbegrepene i det daglige, kan disse regnskapsreglene være utydelige og vanskelige å forstå. Vi har derfor droppet lovtekst-språket og prøvd å gjøre reglene så enkle som mulig slik at du kan bruke dem som retningslinjer når du fører regnskapet ditt selv. 

Trenger du et enkelt regnskapsprogram? Med Conta sitt regnskapssystem vil veivisere hjelpe deg i gang med regnskapsføringen fra første steg. Gode kontobeskrivelser, lærerike hjelpeartikler og et intuitivt design gjør det lekende lett å føre regnskap, selv helt uten erfaring. Prøv gratis. Allerede bruker? Logg inn og prøv regnskapsprogrammet gratis i 30 dager.

Hvem må følge regnskapsprinsippene?

I utgangspunktet gjelder regnskapsprinsippene for bedrifter som har regnskapsplikt og sender inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Det er likevel sterkt anbefalt at alle som fører regnskap, selv de som kun har bokføringsplikt, følger disse reglene for regnskap for å være sikker på at regnskapet blir riktig. 

Du er faktisk lovpålagt å føre regnskapet korrekt når du har bokføringsplikt også, og da er regnskapsprinsippene en veldig god veileder. Uten regnskapsprinsippene blir det rett og slett vanskelig å føre regnskap på en korrekt måte!

Som du kanskje legger merke til i denne artikkelen, flyter alle regnskapsreglene inn i hverandre, så du trenger ikke å bli forvirret om du synes de er litt like. Det er rett og slett gjort slik at det skal bli vanskelig å finne smutthull i regelverket, og for at det ikke skal være noen tvil i hva som er den riktig måte å føre regnskapet på. 

Hvis du synes det er vanskelig å føre regnskapet selv, kan du få en regnskapsfører til å hjelpe deg. Kontakt en av våre partnere for å finne en regnskapsfører som er godt kjent i systemene til Conta. 

En regnskapsfører kan hjelpe deg med enten hele eller deler av regnskapet, men også lønnskjøring, rapportering og kontroller. Se hva en regnskapsfører kan gjøre for deg.

Dette er regnskapsreglene du bør ha kontroll på når du skal føre ditt eget regnskap:

Hva er transaksjonsprinsippet?

Det første regnskapsprinsippet er transaksjonsprinsippet. Denne regelen krever at en verdi skal bokføres i regnskapet på samme dato som en tjeneste er utført eller en vare er levert til kunden. Verdien er prisen du og kunden eller leverandøren har avtalt, og som står på fakturaen. 

Enkelt forklart betyr det at du skal bokføre prisen som står på fakturaen på datoen som står på fakturaen, uavhengig av når fakturaen blir betalt. 

Hvis du derimot har fullført arbeidet eller levert varen i en annen periode (for eksempel en annen måned eller et annet år) enn fakturaen er sendt, må du flytte verdien i regnskapet med en manuell bokføring. Det gjelder, for eksempel, hvis du selger noe 31.12 og fakturerer 1.1. DÅ flytte verdien kalles å periodisere.  

Når du flytter verdier skal du aldri ta med MVA. Merverdiavgift skal alltid bokføres på fakturadatoen, i dette tilfellet 1.1. 

Husk at utenom noen unntak, er regelen i Norge at du må sende ut en faktura innen en måned etter at du har levert en vare eller utført en tjeneste.

Send godkjente fakturaer enkelt med Conta. Registrer deg nå

Hva er opptjeningsprinsippet?

Transaksjonsprinsippet som sier at verdier skal bokføres i regnskapet på datoen varen er levert eller tjenesten er utført, er hovedregelen når du fører regnskap. Opptjeningsprinsippet er veldig likt, og presiserer at inntekt skal bokføres når den er opptjent. Det betyr enkelt forklart at du skal føre inntekten i regnskapet på samme dato som du avtaler med kunden at du skal selge en vare, og på samme dato som jobben er utført når du selger en tjeneste, ikke på den datoen du faktisk får betalt.

Du følger fortsatt transaksjonsprinsippet når du skal bokføre kostnader for varer eller tjenester til bedriften din. 

Hvis du har utført et oppdrag i april og sender ut fakturaen 27.4, bokfører du inntekten på 27.4. Hvis du derimot venter med å sende fakturaen til neste måned, må du periodisere ved hjelp av manuell bokføring for at inntekten skal stå på riktig måned. 

Slik periodiserer du i Conta.   

Hva er sammenstillingsprinsippet?

Sammenstillingsprinsippet bestemmer at en kostnad skal bokføres i samme periode som inntekten den hører til. Dette gjelder, for eksempel, bedrifter som utfører tjenester innen bygg og anlegg. Hvis de kjøper inn materialer i mai og har de liggende på lageret, og så bruker materialene til å bygge en garasje for en kunde i juni, skal både inntekten for jobben og kostnaden for materialene føres i samme måned i regnskapet, altså juni 

Siden du også følger opptjeningsprinsippet her, vet du at inntekten skal bokføres i den måneden jobben er utført eller varen er levert. Kostnaden for materialene er bokført i mai, og må derfor flyttes til juni, samme periode som inntekten.

Når du periodiserer i regnskapet ditt, tar du utgangspunkt i opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet. Når du periodiserer flytter du ting rundt i regnskapet slik at inntekter, kostnader og lignende blir bokført på riktig måned. På den måten sikrer du at alle rapportene dine blir riktig og at du betaler riktig skatt hvert år.

Slik periodiserer du i Conta


Hva er forsiktighetsprinsippet?

Forsiktighetsprinsippet sikrer at du ikke overvurderer hva bedriften din eier eller undervurderer hva bedriften din skylder. Det betyr at du alltid skal vurdere verdien av eiendeler som lavere enn de kanskje er, for at regnskapet ditt skal vise så sikre verdier som mulig. 

Hvis du kjøper noe for mer enn 15 000 kroner, som du forventer å ha i mer enn tre år, må du også huske å avskrive de hvert år ettersom verdien synker.

Slik ordner du avskrivning i Conta

Denne regelen er grunnen til at du skal føre urealisert tap, altså penger du ikke har tapt, men forventer å tape, i regnskapet ditt. På den måten får du et mer realistisk bilde av økonomien til bedriften. 

Hva er sikring?

Regnskapsprinsippet om sikring sier at tap og gevinst skal bokføres i samme periode. Du gjør i praksis det samme som i sammenstillingsprinsippet, men sikring gjelder kun for tap og gevinst, ikke andre inntekter og kostnader. 

Sikring blir veldig sjeldent brukt, og er mest sannsynlig ikke et prinsipp du trenger å tenke på så ofte. En av de få gangene du bruker sikringsregler er hvis du, for eksempel, eier aksjer som er avhengige av hverandre, og den ene stiger i verdi mens den andre synker. Da må du bokføre dem i samme måned for at regnskapet skal bli riktig. 

Hva er konsistensprinsippet?

Konsistensprinsippet sier at du må være konsekvent i måten du fører regnskap på. Det kan være så enkelt som at du alltid fører samme kostnad, telefonregningen din for eksempel, på samme regnskapskonto hver gang. 

Et annet eksempel, er at du må velge enten saldoavskriving eller lineær avskrivning når du avskriver eiendeler verdt mer enn 15 000 kroner i regnskapet ditt. Det er ikke lov å veksle mellom metodene i samme regnskap. 

Hva er kontantprinsippet?

Kontantprinsippet gjelder for lønn og ikke for regnskapsføring, og sier at lønn og andre ytelser som er betalt til ansatte skal rapporteres i lønnssystemet ditt og i a-meldingen på den dagen pengene betales ut. 

Når du fører regnskap, bokfører du lønnen på perioden de ansatte jobbet. Det betyr at om de ansatte får lønn for mars utbetalt 10. april, skal lønnen rapporteres i lønnssystemet 10. april, men periodiseres slik at den står på mars måned i regnskapet ditt

Det gjelder både lønn og utbetalinger som bonuser, reisegodtgjørelser, utlegg og lignende.

Hva er god regnskapsskikk?

Regnskapsloven sier ofte at du må følge god regnskapsskikk. God regnskapsskikk er et sett med regler basert på regnskapsloven med mer detaljerte forklaringer på hvordan du skal føre regnskap. De kan være kjekke å se til om du har spesifikke ting du lurer på som du ikke finner i regnskapsprinsippene. 

Hold regnskapet oppdatert

Selv veldig små firmaer som ikke har bokføringsplikt bør føre regnskap minst én gang i året i tilfelle bokettersyn. Bokettersyn er en kontroll av regnskapet ditt som er utført av Skatteetaten. Dette gjøres gjerne etter årsskiftet og i løpet av våren.  

Selskaper som har bokføringsplikt, for eksempel de som har med enn 600 bilag i året, må føre regnskap minst fire ganger i året. Det mest vanlige er å gjøre regnskap hver fjerde måned og før hver leveringsfrist og betalingsfrist satt av myndighetene. Se alle regnskapsfrister.

LES OGSÅ:

Vi anbefaler at du oppdaterer regnskapet ditt oftere enn det som er minimum. Skippertak av regnskapsføringen kan gjøre det vanskelig å finne feil i regnskapet og å ta vare på kvitteringene og bilagene du trenger. Det å miste en kvittering kan faktisk koste deg ganske dyrt! Ikke minst får du mye bedre oversikt over økonomien og likviditeten til bedriften din om du fører regnskap ofte. 

Lykke til med regnskapsføringen!

LES OGSÅ: 

    Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 154
      [name] => Lov og rett
      [slug] => lov-og-rett
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 154
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 151
      [count] => 10
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 156
      [name] => Regnskap og bokføring
      [slug] => regnskap-og-bokforing
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 156
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 151
      [count] => 48
      [filter] => raw
    )

)
Array
(
  [0] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 6701
      [post_author] => 2
      [post_date] => 2017-05-30 13:16:19
      [post_date_gmt] => 2017-05-30 12:16:19
      [post_content] => 

Ubetalte fakturaer blir foreldet etter tre år hvis du ikke foretar deg noe for å kreve inn pengene. Det betyr at fakturaen ikke lenger er gyldig.

Foreldelsesfristen sier at krav som er eldre enn tre år etter første forfallsdato, må slettes. Dette reguleres i foreldelsesloven §2.

Merk deg at hvis kunden foretar en innbetaling som ikke dekker hele kravet, løper nye tre år før det resterende kravet blir ugyldig.

Foreldelsesfristen brytes og en periode på tre nye år begynner derfor når:

Forlenges til ti år

Fristen på tre år er generell, og har flere unntak. I praksis gjelder den kun hvis ingen steg blir tatt for å kreve inn pengene.

Ifølge foreldelsesloven forlenges fristen til ti år når:

Tiden begynner å telle ned fra første dag etter at du hadde rett til å få betalt, det vil si selve forfallsdatoen på fakturaen. I Conta vil forfallsdatoen på fakturaen legge grunnlaget for dette i systemet når du tar saken videre til inkasso.

[post_title] => Foreldelsesfrist på fakturaer [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => foreldelsesfrist-pa-fakturaer [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-10-15 13:51:03 [post_modified_gmt] => 2020-10-15 12:51:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 19 [guid] => https://hjelp.conta.no/?page_id=6701 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 211 [post_author] => 42 [post_date] => 2016-11-03 08:05:05 [post_date_gmt] => 2016-11-03 07:05:05 [post_content] =>

Avsenderen av en faktura må kunne dokumentere grunnlaget for at den ble utstedt. De som bevisst fakturerer på feilaktig grunnlag, gjør seg skyldig i fakturasvindel.

Fakturaer skal inneholde korrekt informasjon om avsender, mottaker og produktet eller tjenesten som er kjøpt. Fakturasvindel foregår eksempelvis ved at avsender i full visshet forsøker å kreve inn penger uten å ha grunnlag for det, og håper folk betaler.

Vi kan snakke om tre hovedtyper av fakturasvindel.

Fakturasvindel og nettkataloger

Noen firma er så frekke at de uoppfordret sender fakturaer direkte til tusenvis og satser på at at noen betaler for å bli kvitt «problemet». Dette er mer enn bare søppelpost, det er ulovlig. Andre prøver å balansere på grensen av loven med misvisende salgskontrakter over faks eller e-post, og bruker aggressiv salgsteknikk i forsøk på å få mottakeren til å gi samtykke.

I noen tilfeller ringer selgere og hevder de har en eksisterende avtale med firmaet ditt om annonsering på et bedriftskatalognettsted, og at denne avtalen nå må fornyes. De håper at mottakeren skal signere denne kontrakten, som egentlig er en salgskontrakt verdt flere titalls tusen kroner. Hvis mottakeren signerer kommer fakturaen og da har de ikke noen bein å stå på.

Hele 7 av 10 firma oppgir i en nylig undersøkelse å ha fått tilsendt fakturaer for tjenester de aldri har bedt om.

Slike katalogannonser er verdiløse. I tillegg er nettsidene det gjelder ofte ikke det de gir seg ut for å være. De kan være tomme skall som er bygget for å se legitime ut, men egentlig er de bare opprettet for å lure folk til å betale for annonser som ikke har noen verdi.

Sender varer uoppfordret

Noen svindlere har til og med forsøkt å sende fysiske vareleveranser til mottakere som aldri har bedt om dem, og forsøker å kreve penger for disse varene. Andre har opplevd å bli satt opp som abonnenter på f.eks. vaskemidler eller undertøy uten å be om dette.

Denne formen for bedrageri er en gjenganger hos forbrukerombudet, men rammer også bedrifter. Av og til er dette et resultat av aggressivt telefonsalg der mottakeren opplever å ikke ha takket ja til noe som helst, men selger allikevel sender varene med krav om betaling.

Merverdiavgiftssvindel

Det er fakturasvindel når både avsender og mottaker går sammen om å svindle penger fra myndighetene ved hjelp av fiktive fakturaer. Alle MVA-registrerte firma har rett til fradrag for inngående MVA, og dette vet kriminelle hvordan de skal utnytte.

Svindlere oppretter selskaper og sender hverandre fiktive fakturaer, gjerne fra utenlandske firma til norske for å gjøre det vanskeligere å spore. De forsøker så å fradragsføre MVA for transaksjoner som aldri fant sted. De kriminelle oppretter også gjerne flere selskaper underveis for å hindre at myndighetene skal kunne se sammenhengen.

Dette kan være svært lukrativ virksomhet, og de som lykkes i det stjeler i praksis direkte fra felleskassa. Denne formen for organisert kriminalitet er utbredt, og dukker stadig opp i nyhetsbildet. Under bokettersyn har det blitt avdekket betydelige beløp som har blitt svindlet fra Staten, ofte i store, organiserte kriminelle nettverk. Strafferammen for denne typen virksomhet er på opptil flere års fengsel.

Ikke betal hvis du ikke har bestilt

Varslingslisten.no kommer med råd om dette temaet til alle som driver egen virksomhet. Ingen bør signere på papirer de er usikre på, og det burde være like selvsagt at man aldri skal betale en faktura før man vet at det er et legitimt krav. Noen betaler bare for å «få problemet ut av veien», men ved å gjøre dette kan de i verste fall være med på å finansiere ytterligere ulovlig virksomhet.

Åpenlyse svindelforsøk kan du med fordel bare kaste i søpla og eventuelt rapportere til politiet. Hvis selskapet ditt får en faktura som tilsynelatende er riktig utformet, men du allikevel ikke vet hvorfor du har blitt fakturert, kan du kreve å få se dokumentasjon fra avsenderen og sende en skriftlig klage. Hvis du mottar et inkassokrav på en faktura med et ugyldig krav, må du også sende skriftlig klage til inkassoselskapet. Hvis avsender ikke kan dokumentere hvorfor de sendte fakturaen, skal du ikke betale den.

Til slutt: hvis du behøver enda en grunn til å ikke betale slike fakturaer, er det også verdt å vite at myndighetene ved bokettersyn kan kreve tilbakebetalt MVA som er fradragsført på slike «kjøp». MVA kan kun lovlig fradragsføres hvis kjøpet av tjenesten eller produktet er knyttet til virksomheten, og det vil de i de fleste slike tilfeller neppe kunne anses å være.

[post_title] => Fakturasvindel [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fakturasvindel [to_ping] => [pinged] => https://hjelp.conta.no/kunnskapssidene/regnskap-og-bokforing/hva-er-bokettersyn/ [post_modified] => 2020-10-23 09:15:44 [post_modified_gmt] => 2020-10-23 08:15:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 19 [guid] => https://hjelp.conta.no/?page_id=211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 209 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-03 08:04:39 [post_date_gmt] => 2016-11-03 07:04:39 [post_content] =>

Varigheten, og utsiktene til å skape profitt over tid, er med på å bestemme om det er hobby eller næring du driver med.

Skatteetaten vil definere så mange som mulig som næringsdrivende, slik at så mange som mulig betaler skatt. Derfor må du ofte selv sannsynliggjøre at inntektene dine kommer fra hobbyvirksomhet. De fleste inntekter er skattepliktige, helt til du kan vise frem at du har høyere utgifter enn inntekter, og derfor driver med hobbyvirksomhet.

Er planen din å tjene penger på sikt, selv om du nødvendigvis ikke har positivt resultat den første tiden, driver du næringsvirksomhet, og ikke hobby.

Hvis virksomheten er for liten, med for dårlige økonomiske fremtidsutsikter, samt utgifter som ikke står i stil med inntektene, kan Skatteetaten skjære gjennom og definere det du driver med som hobbyvirksomhet. Det er altså ikke du selv som har siste ord i spørsmålet om du driver hobby eller næring.

Oppstartsperiode

Perioden fra du starter en virksomhet som starter beskjedent, til du kommer til et nivå som gjør at du kan kalles for næringsdrivende, er det Skatteetaten kaller oppstartsperioden. Fra tidspunktet hobbyen går over til å bli reell næringsdrift, og omsetningen blir skattepliktig, kan du få regnskapsmessig fradrag for kostnader.

Oppstartsperioden går fem år tilbake i tid. I denne perioden kan du få skattefradrag for alle kostnader du har hatt med å starte opp, for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr. Dette gjelder altså selv om de første årene var ren hobbyvirksomhet.

Forutsetningen er at du samler på kvitteringer og fakturaer som dokumenterer utgiftene.

Eksempel på oppstartsperiode

Ola planlegger å selge hjemmelaget brød i uthuset sitt. Han mener selv at dette kan blir en bra inntekt på sikt, og dokumenterer derfor alle utgifter og inntekter han har helt fra starten av i skjemaet RF-1298 Oppstart av virksomhet.

Klarer Ola å gå med overskudd innen fem år, vil han få endret ligningen og utgiftsført kostnadene han hadde under oppstarten. Dette er viktig for ham, siden de største kostnadene kom i det første driftsåret.

Ola ser at at han i andre driftsår ikke klarer å generere overskudd. Men flere og flere har hørt om produktene hans, og det kommer flere innom for å kjøpe. Han mener fremdeles at han skal klare bedre enn dette i tredje driftsår. Derfor fortsetter han å ta vare på alle bilagene han har.

I tredje driftsår løsner det, og Ola generer et bra resultat på 210 000 i bruttoinntekter og 97 000 i utgifter. Dette gjør definitivt virksomheten hans skattepliktig, selv om den enda ikke er noe å leve av på heltid.

Når Ola leverer inn RF-1298, vil skattekontoret se på om det er grunnlag for å endre ligningen fra første og andre driftsår.

Skattefritak for mose og blåbær

Selger du mose, blåbær, frukt eller annet du har plukket ute i naturen, kan du gjøre det skattefritt så lenge totalsummen er under 4000 kroner. Men hvis inntektene dine er over 4000 skal det føres opp i post 2.1.4 i selvangivelsen din som inntekt.

[post_title] => Hobby eller næring? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hobby-eller-naering [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-10-14 13:43:01 [post_modified_gmt] => 2020-10-14 12:43:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 19 [guid] => https://hjelp.conta.no/?page_id=209 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )

På tide å bytte ut hjemmelagede fakturaer og bæreposer med kvitteringer?
Opplev hvor mye enklere det kan gjøres med Conta.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.