Hva er SAF-T?

SAF-T er en regnskapsstandard som innføres i 2020. Den skal gjøre det enklere for myndighetene og andre å sjekke regnskapet ditt. SAF-T er et eksportformat som du må bruke fra 1. januar 2020. Målet er at alle firmaer skal sende inn lik regnskapsinformasjon til myndighetene og andre. I utgangspunktet krever lovendringen kun at du som […]

Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift (MVA) er en skatt på omsetning av varer som legges oppå de fleste salg og kjøp i Norge. Det er bedriftene som skal kreve inn MVA fra kundene de fakturerer, på vegne av myndighetene. MVA er en inntektskilde for staten samtidig som den også gjør det mulig for Skatteetaten å kontrollere reisen som en […]

Kan jeg legge på fakturagebyr?

Tiden du bruker på å lage fakturaer, bokføring, møter og administrative oppgaver er alle ting som du må regne med når du driver firma.

7 fakturatips for ferskinger

Hei du som er nybakt gründer! Vi får mange spørsmål fra sånne som deg. Vi har også vært helt ferske en gang, så vi skjønner godt at du spør. Her er noen tips for å unngå at du kommer skeivt ut fra start.

Foreldelsesfrist på fakturaer

Ubetalte fakturaer blir foreldet etter tre år hvis du ikke foretar deg noe for å kreve inn pengene. Det betyr at fakturaen ikke lenger er gyldig.

MVA-regler ved eksport

Eksport har fått en egen post i MVA-meldingen, og Conta Faktura legger til rette for dette med en ny MVA-sats i fakturaen. Blant de 19 postene på den nye skattemeldingen er et felt om eksport av varer og tjenester. Tidligere måtte du velge “fritatt” som MVA-sats på fakturaene på varer og tjenester du eksporterer, men […]

Tidspunkt for fakturering

Fakturaer skal sendes fortløpende til kundene dine. Hvis du bare betaler merverdiavgift en gang i året (årlig mva-termin) kan denne regelen omgås. Du må da fakturere senest innen året er slutt.

Kredittsikkerhet

Her får du noen gode tips, og en innføring i hvordan du kredittsjekker kunder i Conta Kredittsjekk. Hvordan ta en kredittsjekk Gode grunner for å ta kredittsjekk med Conta Kredittsjekk Hvordan tolke en kredittsjekk

Gebyrer, satser og renter

Her finner du til enhver tid oppdaterte gebyrer, satser og renter som er relevante for inkassosaker. Satsene gjelder fra 1.1. 2018.

Inkassobyrå eller egeninkasso

Om du skal benytte deg av et inkassobyrå eller egeninkasso kommer an på om du vil spare tid ved å la eksperter gjøre jobben, eller beholde kontrollen selv.

Gratis inkasso?

Å lete etter gratis inkasso er en blindvei. Istedenfor bør du foreta en enkel vurdering: Vil du gjøre inkasso selv og spare litt penger, eller overlate alt til ekspertene i et inkassobyrå og  slippe å tenke på det?

Råd om gjeldsproblemer og inkasso

Inkasso er ikke noe man sender for å være slem med folk som har betalingsproblemer. For bedrifter er inkasso et nødvendig onde de må ty til for å få inn pengene sine. 

Regler for inkasso mot barn

Det er mulig å sende inkassokrav i barnets navn hvis det gjelder en vare eller tjeneste som ikke kan leveres tilbake. Men renter og gebyrer er ikke lov.

God inkassoskikk

Inkassobransjen blir bedt om å følge retningslinjer som er utledet av Inkassolovens begrep om god inkassoskikk. Dette setter standard for hvordan inkassosaker skal føres i Norge.

Konkursvarsel og konkursbegjæring

Kreditorer kan kreve skyldneren slått konkurs hvis et utestående krav ikke betales innen en gitt frist, og det er grunn til å tro at selskapet ikke har mulighet til å gjøre opp.

Person på hemmelig adresse

Enkelte utleggsforretninger kommer i retur til avsender dersom det viser seg at skyldneren har fått hemmelig adresse. Dette er feil. Her er den riktige prosedyren.

Tilbakelevering ved salgspant

Hvis du selger fysiske varer på kreditt er det viktig at bedriften din sikrer seg salgspant i varene. Dette er en avtale mellom selger og kjøper, og som gir bedre sikkerhet for salgssummen og eventuelle renter og omkostninger.

Etter utleggsforretningen

Etter at en utleggsforretning er gjennomført, er det flere scenarier som kan utspille seg, avhengig av hvilke verdier namsmannen har funnet hos skyldneren.

Lovlig med inkassosak mot flere personer?

En utleier som bruker Conta Inkasso lurer på følgende: Husleiekontrakten er signert av et gift par. Begges navn står på fakturaene. Kan kunden ta kravet mot de to til inkasso i én og samme sak?

Saksgang for inkasso mot bedrifter

Selv om du ikke trenger kunnskap om inkasso for å bruke Conta Inkasso, er det smart å ha litt innsikt i prosessen. Det gir deg psykologisk overtak i møte med dårlige betalere.

Saksgang for inkasso mot privatpersoner

Selv om du ikke trenger kunnskap om inkasso for å bruke Conta Inkasso, er det likevel smart å ha litt innsikt i inkassoprosessen. Det gir deg psykologisk overtak i møte med kunder som ikke gjør opp for seg.

Inkasso for privatpersoner

Hva skal til for at en privatperson skal kunne kjøre en effektiv inkassosak med Conta Inkasso? Her får du svar på hva som kreves.

Fakturasvindel

Avsenderen av en faktura må kunne dokumentere grunnlaget for at den ble utstedt. De som bevisst fakturerer på feilaktig grunnlag, gjør seg skyldig i svindel.

Hobby eller næring?

Varigheten, og utsiktene til å skape profitt over tid, er med på å bestemme om det er næring eller hobby du driver med.

Krav til oppbevaring av fakturaer

Alle salgsdokumenter skal oppbevares av de fleste firmaer*, både kjøper og selger, i minst fem år. Dette gjelder også elektroniske bilag. Dokumentene må oppbevares innenfor Norges grenser, og du må sikre dokumentene mot «ødeleggelse, tap og endring».

Fakturere på forskudd

Forskuddsfakturering, før varen eller tjenesten er levert, er bare unntaksvis tillatt. Ved spesielle behov kan firmaet ditt søke om dispensasjon for å få lov til å fakturere på forskudd.

Dette er inkasso

Hvis kundene dine ikke gjør opp for seg er løsningen å drive inn kravet ved hjelp av inkasso.

Hvordan krever jeg inn små restbeløp?

Når du har sendt inkassovarsel med gebyr og renter hender det ofte at kunden finner frem originalfakturaen og betaler inn det opprinnelige beløpet. De sniker seg altså unna ekstrautgiftene. Hva bør du gjøre?

Regler for purring

Du kan sende en purrefaktura så snart betalingsfristen går ut, men da kan du ikke legge til purregebyr. Helst venter du til det har gått 14 dager over fristen. Da har du rett til å legge på purregebyr og renter. Finansdepartementet fastsetter gebyr- og rentesatsene hvert halvår.

Merverdiavgift og skatt på ubetalte fakturaer

Dessverre er det slik at merverdiavgift du fakturerer må betales inn til staten selv om kunden ikke betaler. Omsetningen utløser også skatt av penger du ikke har. Her lærer du hvordan du får pengene tilbake.

Avskrive tap ved ubetalt faktura

Hva gjør du når kunden ikke betaler noe som helst, går konkurs, eller unnlater å betale renter, gebyrer eller andre småsummer på en faktura?

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.