Hva er saldobalanse?

Saldobalansen er en oversikt over hvor mye du har ført på de ulike kontoene i regnskapet ditt. Summen av saldobalansen skal som hovedregel være null.

Saldobalansen er en oversikt over hvor mye du har ført på de ulike kontoene i regnskapet ditt. Summen av saldobalansen skal som hovedregel være null.

Saldobalansen stiller opp alle kontoene i regnskapet ditt over en viss periode. Da kan du enkelt se hvor mye som var ført på hver konto ved starten av perioden (inngående balanse), og ved slutten av perioden (utgående balanse).

Saldobalanse er ikke det samme som balanse, altså kontoklasse 1 og 2 i regnskapet ditt, hvor du fører eiendelene og gjelden/egenkapitalen til bedriften din.

Summen skal gå i null

Fordi du bruker det som kalles dobbel bokføring til å føre regnskap, vil summen av saldobalansen gjennom året være null. Med dobbel bokføring føres nemlig hver transaksjon som pluss ett sted i regnskapet og minus ett annet.

Det eneste tilfellet hvor du vil ha positiv eller negativ sum på saldobalansen er etter at et regnskapsår er ferdig, men før du har avsluttet året. Når du avslutter året tar du årsoppgjør, lager ligningspapirer, beregner skatt og eventuelt utarbeider et årsregnskap. 

Balansen (eiendeler og gjeld), blir med videre til neste år, mens resultatet, altså overskudd eller underskudd, skal overføres til egenkapitalen i balansen.*

* Egenkapital regnes som gjeld og føres på kontoklasse 2 i balansen. Det er penger bedriften din skylder til aksjonærene eller innehaveren.

I løpet av året skal altså saldobalansen være null, og det samme gjelder så snart du har avsluttet et regnskapsår som er ferdig. Hvis du har en annen sum, er det mulig for at du har ført feil i regnskapet.

Saldobalansen brukes ved kontroll

Ifølge Bokføringsloven er det ikke et lovkrav at du har en saldobalanse tilgjengelig, og det er heller ikke et krav at du legger den ved når du sender inn tall til det offentlige. 

Skatteetaten kan derimot be om å få se denne rapporten ved bokettersyn, og noen velger å bruke saldobalansen som et verktøy gjennom året.

Saldobalansen kan brukes til: 

  • å få en rask oversikt over hele regnskapet. I motsetning til hovedbok inkluderer ikke saldobalanse hver enkelt transaksjon, og det er derfor lettere å få et oversiktsbilde.
  • avstemming, det vil si å sjekke om tallene i regnskapet ditt stemmer. Siden saldobalansen viser summen på alle kontoene dine, kan du for eksempel sjekke at det du har på bankkontoen stemmer med det du har ført i regnskapet, eller at arbeidsgiveravgiften du har betalt til det offentlige er lik den bokførte summen.

Men siden saldobalansen summerer alle kontoene, er det i mange tilfeller lettere å bruke de individuelle rapportene for resultat og balanse til å se hvordan det ligger an med bedriften din.

Disse rapportene strukturerer eiendeler, gjeld/egenkapital, kostnader og inntekter på en mer oversiktlig måte. 

I Conta Regnskap finner du Saldobalansen ved å gå til RAPPORTER > SALDOBALANSE.

Her kan du velge hvilke kontoer du vil inkludere og hvilken periode du vil se. Har du Conta Pluss kan du søke på spesifikke avdelinger eller prosjekter.

Inngående saldo viser hva du hadde ved begynnelsen av perioden, mens utgående saldo er hva som var bokført på kontoene ved periodens slutt. 

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.