MVA på import og eksport

I internett-alderen kjøper nesten alle firma tjenester eller varer fra utlandet, og da må de sørge for å beregne og rapportere moms.

I internett-alderen kjøper nesten alle firma tjenester eller varer fra utlandet, og da må de sørge for å beregne og rapportere moms.

Som ved all annen handel er det virksomhetens ansvar å rapportere MVA til myndighetene når de kjøper varer eller tjenester fra utlandet. Ofte vil kvitteringer eller fakturaer fra utlandet ikke ha MVA spesifisert, og det skal de heller ikke – du må beregne og plusse på merverdiavgiften når du bokfører transaksjonen.

For at det skal bli riktig i regnskapet er det viktig at du bruker rett MVA-kode. Du kan lese om de vanligste kodene her. 

MVA må beregnes og rapporteres til Skatteetaten

Tidligere tok tollvesenet eller speditøren (UPS, TNT og så videre) seg av all momsberegning på vegne av firmaet, og sendte faktura for utlagt MVA og eventuell også tollavgift når du handlet varer fra utlandet. 

Mange varer er faktisk tollfrie på grunn av handelsavtaler, og i dagligtale blandes nok MVA- og tollbegrepene i forbindelse med importkjøp,selv om de i realiteten er to forskjellige avgifter. I denne artikkelen er det altså merverdiavgiften vi snakker om.

I dag er MVA på import under Skatteetatens ansvarsområde, og det betyr at du selv må passe på at du beregner riktig moms på alt du fører inn i landet, enten den skal ha nullsats, full 25 prosentsats eller en annen sats.

Med import menes forøvrig alt som føres inn fra utlandet, til innenfor territorialgrensen. Dette ekskluderer dermed Svalbard og Jan Mayen, så disse områdene teller ikke.

Tollvesenet sender deg en månedlig oversikt over varekjøp fra utlandet. Denne kan du bruke til å sjekke at du har mottatt alle fraktbrevene du skal få registrert i regnskapet gjennom måneden. 

Merk at kravet om å registrere moms gjelder såklart i hovedsak bedrifter som er momsregistrerte, men kan også omfatte de som ikke er registrert hvis de bruker mer enn 2000 kroner i kvartalet på utenlandske tjenester. De må beregne og betale moms på disse tjenestene, men kan til forskjell fra momsregistrerte bedrifter ikke få trukket den fra senere. 

Kjøpt vare fra utlandet?

I moderne regnskapsprogrammer bruker du MVA-koder når du registrerer transaksjoner. Dette sikrer for det første at du bruker riktig prosentsats for MVA, og for det andre at tallene i MVA-meldingen havner i rett felt. 

Når du kjøper en vare fra utlandet må du registrere fakturaen med MVA-kode 21 (0 prosent MVA). Deretter registrerer du MVA separat med kode 81 eller 82 (avhengig av om du har fradragsrett) når du får beregningen fra fraktselskapet. 

I Conta registerer du først kjøpssummen på vanlig måte med momskode 21 (0 %). Les om hvordan du registrerer kjøp her.

Så må du beregne momsen separat når du får fraktbrevet fra fraktselskapet/speditøren.

Velg “Registrere alle typer bilag” under menyfanen BILAG i Conta Regnskap. MVA-en skal registreres på samme kostnadskonto som selve kjøpet, dermed registrerer du den slik:

+ Konto 6540 Inventar med MVA-kode 81
– Konto  6540 Inventar med MVA-kode 0

Merk at kode 82 skal benyttes i stedet hvis kjøpet ikke gir rett til fradrag. 

NB! Du vil også kanskje motta en faktura fra speditør for jobben med å ta hånd om innførselen. Her kan det lett oppstå misforståelser, men dette er en separat faktura som du skal føre på samme måte som en hvilken som helst faktura.

Tjeneste fra utlandet?

Mange norske bedrifter kjøper nettjenester fra utlandet. Dette kan være webhosting, annonser, abonnementer og lignende. Som regel må du beregne 25 % MVA på disse. 

Hvis du ser at den utenlandske utstederen av kvitteringen eller fakturaen legger på en omsetningsavgift, kan du ofte be om å få denne fjernet siden du ikke skal betale utenlandsk moms. 

I Conta Regnskap bruker du MVA-kode 86 (eller 87 hvis kjøpet er uten fradragsrett) når du bokfører kvitteringen slik at du «plusser på» momsen. Selv om selgeren i dette tilfellet ikke krever inn moms fra deg, må du likevel rapportere og betale inn moms til Skatteetaten via MVA-meldingen.

Salg til utlandet

Hvis du selger til utlandet bruker du MVA-kode 52. Du skal ikke kreve inn norsk moms for varer eller tjenester som leveres utenfor Norge. 

Hvis du bruker Conta til å lage fakturaene dine blir dette automatisk bokført riktig i regnskapet hvis du velger 0% – Eksport-satsen.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.