Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Hvordan bokføre kjøp og salg med fremmed valuta

Enten du har kjøpt eller solgt med fremmed valuta, er det enkelt å bokføre i Conta. Vi viser deg hvordan.

Enten du har kjøpt eller solgt med fremmed valuta, er det enkelt å bokføre i Conta. Vi viser deg hvordan.

Alle norske bedrifter er pliktige til å føre regnskapet i norske kroner. Mottar du en faktura eller selger varer til utlandet, må den fremmede valutaen regnes om til norske kroner.

Bokføre salg med fremmed valuta

Ved salg av varer til utlandet, må du passe på at både faktura og innbetaling blir registrert i norske kroner. Les hvordan du sender en faktura til utlandet med Conta.

Når du har solgt en vare eller tjeneste til utlandet skal dette bokføres. Hvordan du gjør det avhenger av om du har fått innbetaling med den faktiske summen på fakturaen eller om det er en valutadifferanse.

Selve bokføringen av salget til utlandet skjer i det du lager og sender ut fakturaen. Men du må også bokføre innbetalingen av salget.

Har du fått innbetalt tilsvarende sum som stod i NOK på fakturaen, kan du registrere innbetaling på fakturaen som du vanligvis ville gjort. Er det en differanse mellom NOK på faktura og innbetaling, må dette bokføres på en annen måte.

Da registrerer du innbetalingen på BILAG og ALLE TYPER BILAG og med tre linjer.
+  på konto 1920 Bankkonto med beløpet som er kommet inn i banken
–  velg fakturaen som er blitt betalt med beløpet fra faktura
-/+  valutadifferanse føres enten i pluss på konto 8160 Valutatap eller i minus på konto 8060 Valutagevinst.

I eksemplet nedenfor har det blitt sendt en faktura til Abroad company, og innbetalingen er lavere enn fakturasummen. Derfor er det bokført et valutatap.Bokføre kjøp med fremmed valuta

Har du kjøpt en vare eller tjeneste fra utlandet, skal dette bokføres på nesten samme måte som du ville bokført et kjøp eller salg fra Norge. 

Når du mottar en faktura fra utlandet, vil den ofte være i en annen valuta enn NOK. Du må derfor regne om til hva summen blir tilsvarende i NOK. Husk at du må finne kursen på dagen som er fakturadato. 

Det kan både være at du har tjent på valutaen, eller gått i tap. Aller først kan du bokføre kjøpet som vanlig i REGISTRER KJØP. Under “Er fakturaen betalt?” velger du da “ikke betalt enda”.

Da registrerer du innbetalingen på BILAG og ALLE TYPER BILAG og med tre linjer.
+  på leverandørkontoen du har kjøpt fra med kjøpssum på faktura
–  Bankkonto kjøpet er betalt fra og sum betalt
-/+  Valutadifferanse føres enten i pluss på konto 8160 Valutatap eller i minus på konto 8060 Valutagevinst.

I eksempelet her viser fakturaen 1000 kroner, men med valutadifferansen ble betalingen 10 kroner mindre. Da skal det bokføres 10 kroner i valutagevinst.
Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.