Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Leverandørdetaljer

Leverandørdetaljene inneholder detaljert informasjon om de enkelte leverandørene dine, inkludert leverandørreskontro.

Leverandørdetaljene inneholder detaljert informasjon om de enkelte leverandørene dine, inkludert leverandørreskontro.

Du finner detaljene til en leverandør ved å gå til menyfanen LEVERANDØRER og klikke på DETALJER til høyre for leverandøren det gjelder.

Leverandørinfo

INFO viser basisinformasjon som adresse, organisasjonsnummeret og telefonnummeret til leverandøren og lar deg oppdatere disse.

Leverandørreskontro

Selv om du finner kunder på konto 1500 og leverandører på 2400, gjør reskontroen det mulig å dele opp disse kontoene i underkontoer, én per kunde eller leverandør, og man kan dermed holde kontroll med transaksjoner og betalinger på detaljnivå.

Reskontro er et begrep som kommer fra italienske riscontro som betyr kontroll eller gransking. Det er en måte å holde kontroll på transaksjoner og fordringer mellom et firma og kundene eller leverandørene til firmaet, og er lovpålagt i alle regnskap.

Klikk på menypunktet LEVERANDØRRESKONTRO for å se hva du skylder leverandøren, og hvilke poster i regnskapet som er åpne på denne leverandøren. Du kan også se åpne poster på spesifikke prosjekter eller avdelinger. Prosjekt og avdeling krever Smart.

Du kan sortere på leverandørens åpne poster eller velge «Periode» for å se alle poster i den perioden du velger i datofeltene, inkludert lukkede poster.

På denne fanen kan du også laste ned dataen som CSV eller PDF. Du kan avgrense innholdet i CSV-filen eller PDF-filen ved å velge periode, prosjekt og eller avdelinger. Filen du laster ned vil inneholde informasjon som er synlig i vinduet.

Les om leverandørreskontro i regnskapsprogrammet.

Kontakter

Under KONTAKTER kan du legge til kontaktpersoner for leverandøren. Klikk på NY KONTAKTPERSON og fyll inn detaljene.

Du kan også endre på eksisterende kontakter, eller slette dem, ved å trykke på REDIGER.

Notater

Under NOTATER kan du legge til tilleggsopplysninger for leverandøren, ved å trykke på NYTT NOTAT. Menyfanen vil oppdateres til å vise hvor mange notater du har på leverandøren du er inne på.

Du kan slette eksisterende notater ved å trykke på X-en.

Filer

Under FILER kan du laste opp filvedlegg for leverandøren. Dette kan være kontrakter eller andre dokumenter som hører til kundeforholdet ditt. Maks filstørrelse er 50 MB.

Klikk på VELG FILER FOR OPPLASTING.

Du kan sortere filer på opplastningstidspunkt, filnavn, beskrivelse eller størrelse.

Du kan klikke på LEGG TIL EN BESKRIVELSE for å gjøre det klart hvilken fil du har lastet opp. Fra oversikten kan du også laste ned og slette filer.

Fillagring krever Smart.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike
Relaterte artikler

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!