Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Årsoppgjør i Conta: Hvordan legge til bruker

Noen ganger kan det være nyttig å legge til en ekstra person inne i årsoppgjørssystemet. Det kan være at du for eksempel skal ha hjelp med en regnskapsfører til å se gjennom og levere. Her viser vi deg hvordan du gjør det i Conta Årsoppgjør.

Slik bruker du gevinst- og tapskontoer

Har du solgt større driftsmidler og må betale skatt på gevinsten over flere år? Eller har du et tap fra salg som du skal fordele som fradrag over flere år? Slik gjør du det. Hvordan fungerer gevinst- og tapskonto? En gevinst- og tapskonto brukes til å registrere fortjeneste eller tap fra salg av større eiendeler. […]

Årsoppgjør for AS: Hvordan legge til aksjer

Eier virksomheten din aksjer? I denne artikkelen skal vi se på hvordan du fører aksjer i årsoppgjøret, både markedsbaserte og ikke-markedsbaserte. Vi kan dele aksjer inn i markedsbaserte og ikke-markedsbaserte aksjer. At en aksje er ikke-markedsbasert, betyr at den ikke omsettes på børs eller en annen åpen markedsplass. Den omsettes (kjøpes og selges) som regel […]

Årsoppgjør for AS: Status-siden

Statussiden viser deg enkelt fremgangen din og hva som gjenstår før du er ferdig med årsoppgjøret. Når alt er grønt, er alt ferdig – forutsatt at du har sjekket at alle opplysningene stemmer. Formålet er altså å vise deg en lett tilgjengelig oversikt over hvor langt du er kommet med innleveringene.  Det er verdt å […]

Kort introduksjon til Conta Årsoppgjør for AS

Årsoppgjørsprosessen for AS innebærer å avslutte regnskapet, samt levere skattemelding med næringsspesifikasjon, og årsregnskap. Her skal vi forklare de ulike seksjonene i tjenesten, som du alle finner i venstrekolonnen inne i Årsoppgjør.  Før du begynner med årsoppgjøret må du importere saldobalansen som skal fungere som tallgrunnlag for årsoppgjøret. Slik legger du inn saldobalanse i Conta […]

Årsoppgjør: Kom i gang

Skal du ta årsoppgjøret for første gang i Conta? Da anbefaler vi å sjekke ut «kom i gang»-delen i systemet. Her kommer vi med litt informasjon som kan være greit å få med seg før du skal sette i gang.

Årsoppgjør: Næringsspesifikasjon AS 2024

Vedlegget som alle AS må levere som en del av skattemeldingen heter Næringsspesifikasjon. Kort oppsummert er næringsspesifikasjonen er en mer detaljert oversikt over næringsvirksomheten i skatteåret fordelt på ulike tema, som tilsammen danner grunnlaget for hva selskapet skal betale i skatt.  Når du er klar til å ta årsoppgjøret i Conta begynner du med næringsspesifikasjonen, […]

Skattemelding for AS 2024

Alle skattesubjekter (privatpersoner og bedrifter) må levere skattemelding, inkludert aksjeselskaper. Formålet med skattemeldingen er det samme som med den private skattemeldingen: Å fortelle Skatteetaten hvor mye skatt som skal betales for året som gikk.  Det er opp til hvert AS å levere korrekte opplysninger om inntekter, skattefradrag, samt nivået på gjeld og formue – som […]

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!