Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Kort introduksjon til Conta Årsoppgjør for AS

Årsoppgjørsprosessen for AS innebærer å avslutte regnskapet, samt levere skattemelding med næringsspesifikasjon, og årsregnskap. Her skal vi forklare de ulike seksjonene i tjenesten, som du alle finner i venstrekolonnen inne i Årsoppgjør. 

Årsoppgjørsprosessen for AS innebærer å avslutte regnskapet, samt levere skattemelding med næringsspesifikasjon, og årsregnskap. Her skal vi forklare de ulike seksjonene i tjenesten, som du alle finner i venstrekolonnen inne i Årsoppgjør. 

Før du begynner med årsoppgjøret må du importere saldobalansen som skal fungere som tallgrunnlag for årsoppgjøret. Slik legger du inn saldobalanse i Conta Årsoppgjør.

Status

Se status på årsoppgjøret og hvor mange steg du har igjen å fullføre.

Kom i gang

Årsoppgjør i Conta er lagt opp slik at det tilpasses bedriften din — derfor begynner vi under «Kom i gang»-fanen med å samle inn informasjon: For det første svarer du på en rekke spørsmål om virksomheten din som vil gjøre utfyllingen senere enklere og mer skreddersydd til akkurat selskapet ditt. 

For det andre henter vi også et utkast direkte fra Skatteetaten som kan brukes i utfyllingen.

Les mer om Kom i gang-siden.

Skattemelding

Skattemeldingen med Næringsspesifikasjon innebærer å rapportere til Skatteetaten hvor mye skatt du skylder (eller om du har skatt tilgode).

Den består av stegene: 

 • Næringsspesifikasjon
 • Årsavslutning
 • Skattemelding
 • Innsending
 • Signering i Altinn

Sjekk ut våre guider til utfylling: Næringsspesifikasjon for AS og Skattemelding for AS

Årsregnskap

Årsregnskapet tar regnskapet fra året det gjelder og oppsummerer det i en rapport som alle AS skal sende til Brønnøysundregistrene. Merk at det meste her kommer fra regnskapet ditt:

 • Resultat
 • Balanse
 • Styret
 • Noter
 • Innsending
 • Signering i Altinn

Datagrunnlag

Datagrunnlaget danner som navnet kanskje tilsier, grunnlaget for alt som sendes inn i forbindelse med årsoppgjøret. La oss se på hvilke opplysninger dette er:

Regnskap og posteringer

Fra regnskapet bruker vi saldobalansen fra året det gjelder som grunnlag for årsregnskapet. Du kan også finne tilleggsposteringer som er generert av programmet her, i tillegg til posteringer du selv har laget i forbindelse med årsoppgjøret. 

Disse må du huske å postere tilbake i regnskapet ditt. Hvis du bruker Conta til å føre regnskap vil du få hjelp av systemet til å føre disse posteringene i regnskapet.

Anleggsmidler

Under anleggsmidler legger du inn ting som virksomheten eier. Dette kan være alt fra biler til bygninger, men også inventar. Disse brukes så som grunnlag i beregningen av skatten din såvel som grunnlag for årsregnskapet.

Saldogrupper brukes til å gruppere eiendeler i firmaet i ulike kategorier, som for eksempel B for personbiler, maskiner og inventar.

Gevinst- og tapskontoer brukes i regnskapet for å registrere gevinst eller tap på salg av eiendeler i året som gikk, men kun for visse saldogrupper (E og F).

Verdipapir

Eier firmaet ditt aksjer? I så fall skal de inn under denne delen. Aksjer telles som en eiendel, men har likevel sin egen seksjon her. Merk at dette er aksjer som firmaet selv eier, eksempelvis hvis det er et holdingselskap. Slik legger du til aksjer (ikke-markedsbaserte).

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!