Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Slik bokfører du aksjekapital

Når du skal starte et aksjeselskap må du sette inn et innskudd på minst 30 000 kroner, også kalt aksjekapital. Vi forklarer hvordan du skal føre dette når du bruker Conta.

Når du skal starte et aksjeselskap må du sette inn et innskudd på minst 30 000 kroner, også kalt aksjekapital. Vi forklarer hvordan du skal føre dette når du bruker Conta.

Aksjekapital er det beløpet eller den verdien eierne investerer i selskapet. Denne summen er en sikkerhet for at selskapet skal kunne betale ansatte, offentlige myndigheter og leverandører. 

Myndighetene krever at du har minst 30 000 kroner i aksjekapital når du skal starte AS. Det skal settes inn på en egen firmakonto som du oppretter i en valgfri bank.

For å føre inn aksjekapital i Conta sitt regnskapsprogram gjør du slik. Gå til menyen og velg BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > og klikk på REGISTRER BILAG. 

 Når du skal føre aksjekapitalen din i regnskapet, fører du det sånn: 

+ 30 000 kroner på konto  «1920 Bankkonto» (debet)

– 30 000 kroner på konto «2000 Aksjekapital» (kredit) 

I Conta vil det se sånn her ut:

Når du fører aksjekapitalen i regnskapet ditt, må du legge ved et stiftelsesdokument som bekrefter aksjekapitalen. Dette legger du til ved å laste opp filen under Bilag som du vil finne rett over Bilagsdetaljer.

Skal du bokføre tingsinnskudd? 

Aksjekapitalen din kan være et rent pengeinnskudd på konto, men det kan også være tingsinnskudd. Tingsinnskudd vil si å bruke gjenstander som deler av aksjekapitalen. Dette kan være ting av verdi som vil ha nytte for bedriften, slik som en PC eller bil. 

Ofte har du lite eiendeler og gjeld når du starter et nytt selskap, men hvis du for eksempel har et enkeltpersonforetak som blir aksjeselskap kommer du inn i selskapet med eksisterende verdier. 

Ved tingsinnskudd legger du ofte ved en åpningsbalanse som sier hvordan det skal bokføres som bilag. 

Åpningsbalanse er et dokument som viser eiendeler, egenkapital og gjeld i foretaket på etableringstidspunktet. Tidligere var åpningsbalanse en del av stiftelsesdokumentene, men nå er det valgfritt. 

Du kan bruke åpningsbalanse som dokumentasjon ved tingsinnskudd.
Du kan også bruke åpningsbalanse hvis du går  inn med mer enn den nødvendige aksjekapitalen, slik at deler av det blir overkurs eller lån. 

Åpningsbalansen må bekreftes av revisor.

Aksjekapitalen føres fortsatt på konto «2000 Aksjekapital» (kredit). Hva du setter som eiendelskonto (debet) avhenger av hvilken type eiendel du skal legge inn og hva slags verdi den har.

I eksempelet over er en varebil lagt inn som tingsinnskudd. Ved tingsinnskudd er det ikke sikkert summen på eiendelen tilsvarer aksjekapitalen. Det kan derfor tenkes at du må føre aksjekapitalen på flere poster for å få den til å bli riktig. 

Hvis du skal ha tingsinnskudd som hele eller deler av aksjekapitalen din må en revisor godkjenne verdien av eiendelen. Godkjenner revisor varebilen til verdi 18 000 kroner, må du også sette inn et pengeinnskudd på 12 000 kroner for å få en samlet aksjekapital på 30 000 kroner. 

Har du et enkeltpersonforetak som går over til å bli et aksjeselskap, gjelder enkeltpersonforetaket også som tingsinnskudd, siden du viderefører verdien fra det, og derfor må revisor godkjenne dette. 

Hvis du har mulighet til å kun gå inn med penger kan det lønne seg i oppstartsfasen av firmaet ditt. Der kan du møte på både forutsette og uforutsette utgifter, og er aksjekapitalen din et pengeinnskudd, har du penger til å betale for deg. Det er viktig for bedriften å ha god likviditet helt fra starten. Med pengeinnskudd slipper du ekstra papirarbeid og kostnadene som følger med revisor. 

Bokføre faktura fra Brønnøysundregistrene

Når du registrerer et aksjeselskap hos Brønnøysundregistrene vil du få en faktura med registreringsgebyr. Denne fakturaen skal også føres i regnskapet ditt.

Fakturaen skal bokføres som et kjøp på konto 7798. Slik registrerer du et kjøp.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!