Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Leverandørreskontro

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Hver kunde og hver leverandør har sin egen reskontro i Conta. Du finner reskontro for alle leverandørene dine under REGNSKAPSRAPPORTER > RESKONTRO, men du kan også finne det i detaljene for hver enkelt leverandør under menyfanen LEVERANDØRER.

Kontoen som brukes er 2400 (leverandørgjeld), men regnskapsprogrammer som Conta deler kontoen opp i reskontroer, slik at du kan se hva som er status på transaksjoner for hver enkelt leverandør.

Velg dato, leverandør og eventuelt prosjekt eller avdeling hvis relevant (kun med Smart-abonnement).

Åpne og lukkede poster

Målet ditt er å lukke postene etter hvert som du betaler regningene fra leverandørene dine. Ved å lukke postene blir transaksjonene ferdig bokført og alt er oppdatert.

Åpne poster kan eksistere som følge av ubetalte fakturaer, øreavrundinger eller andre beløp som ikke har en motpost i regnskapet. Åpne poster bør alltid fikses, enten med korrigering om det er feil, lukke alle åpne poster for øreforskjeller, innhente kreditnota eller lignende. Og en bør helst rydde etter hvert så en ikke drar med seg åpne poster videre. Hvis du allerede har betalt fakturaen når du registrerer den, velger du bare «Ja» under «Er fakturaen betalt?», og så trenger du ikke tenke mer på den.

Innen fakturaene blir registrert som betalt, ligger de på konto 2400 – leverandørgjeld, på den aktuelle leverandøren.

Merk at summen må være null. To eller flere poster må hukes av for at kontoen skal kunne lukkes.

Reskontroen kan også eksporteres som PDF eller CSV. Velg først hva slags visning du vil ha (datorekke, leverandører og så videre) og klikk på lenkene oppe til høyre.

Når du bruker bankintegrasjonen til å betale regninger med Conta, blir leverandørreskontroen automatisk oppdatert. Du kan spare mye tid på å koble banken til regnskapet og slippe manuelle prosesser.

Lukk poster automatisk

Poster med mellom 0 og 9,99 kroner utestående kan lukkes automatisk. Restbeløpet blir flyttet til en separat konto i regnskapet som håndterer slike beløp. 

Du kan velge å lukke disse postene automatisk ved å klikke på «Lukk alle åpne poster».

Aldersfordelt leverandørreskontro

Aldersfordeling av reskontro betyr at du kan se hvilke leverandører du skylder penger til, hvorvidt fakturaene har forfalt, og i så fall hvor lenge siden de skulle ha blitt betalt. Du finner denne rapporten under menyfanen RAPPORTER, helt nederst.

Sjekk at leverandørreskontro er riktig

Hver gang du kjøper noe fra en leverandør, føres salget som minus på kontoen til leverandøren i regnskapet. Når du betaler, fører du det samme beløpet i pluss, og kontoen ender opp i null. Det er dermed enkelt å sjekke om en leverandørreskontro er riktig.

En leverandørreskontro skal normalt ha minusbeløp. Hvis reskontroen har et positivt beløp, har du enten betalt for mye, mangler en faktura fra leverandør eller har mottatt en kreditnota som du ikke har fått utbetalt. 

Med reskontroer kan du også sjekke at det du har ført stemmer med det kundene og leverandørene dine har i sitt regnskap. Det kalles å ta avstemming. Da sender du kunden eller leverandøren en oppsummering av reskontroen din, eller ber om å få en fra dem for å sammenligne. Den bør være lik deres versjon.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!