Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Leverandørreskontro

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Hver kunde og hver leverandør har sin egen reskontro i Conta. Du finner reskontro for alle leverandørene dine under REGNSKAPSRAPPORTER > RESKONTRO, men du kan også finne det i detaljene for hver enkelt leverandør under menyfanen LEVERANDØRER

Kontoen som brukes er 2400 (leverandørgjeld), men regnskapsprogrammer som Conta deler kontoen opp i reskontroer, slik at du kan se hva som er status på transaksjoner for hver enkelt leverandør.

Velg dato, leverandør og eventuelt prosjekt eller avdeling hvis relevant (kun med Smart-abonnement).

Åpne og lukkede poster

Målet ditt er å lukke postene etter hvert som du betaler regningene fra leverandørene dine. Ved å lukke postene blir transaksjonene ferdig bokført og alt er oppdatert.

Åpne poster kan eksistere som følge av ubetalte fakturaer, tap, øreavrundinger eller andre beløp som ikke har en motpost i regnskapet. Åpne poster bør alltid fikses, enten med korrigering om det er feil, egen registrering av øreforskjeller, innhente kreditnota eller lignende. Og en bør helst rydde etter hvert så en ikke drar med seg åpne poster videre. Hvis du allerede har betalt fakturaen når du registrerer den, velger du bare «Ja» under «Er fakturaen betalt?», og så trenger du ikke tenke mer på den.

Innen fakturaene blir registrert som betalt, ligger de på konto 2400 – leverandørgjeld (pluss eventuell MVA-konto for MVA), på den aktuelle leverandøren.

Fakturaer du ikke har betalt ennå vil vises som åpne poster i leverandørreskontro inntil du bokfører selve betalingen, går til reskontroen for leverandøren det gjelder, huker av de like summene, og velger «Lukke åpne poster». Merk at summen må være null. To eller flere poster må hukes av for at kontoen skal kunne lukkes.

Reskontroen kan også eksporteres som PDF eller CSV. Velg først hva slags visning du vil ha (datorekke, leverandører og så videre) og klikk på lenkene oppe til høyre.

Aldersfordelt leverandørreskontro

Aldersfordeling av reskontro betyr at du kan se hvilke leverandører du skylder penger til, hvorvidt fakturaene har forfalt, og i så fall hvor lenge siden de skulle ha blitt betalt. Du finner denne rapporten under menyfanen RAPPORTER, helt nederst.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.