Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Kundereskontro

Reskontro for kunder er en lovpålagt oversikt over transaksjoner mellom firmaet ditt og kundene dine, slik at det blir lett å se hvem som skylder deg penger. Heldigvis holder Conta rede på det for deg!

Reskontro for kunder er en lovpålagt oversikt over transaksjoner mellom firmaet ditt og kundene dine, slik at det blir lett å se hvem som skylder deg penger. Heldigvis holder Conta rede på det for deg!

Hver kunde og hver leverandør har sin egen reskontro i Conta. Du finner reskontro for alle kundene dine under REGNSKAPSRAPPORTER > RESKONTRO > KUNDERESKONTRO, men du kan også finne det i detaljene for hver enkelt kunde under menyfanen KUNDER.

Kontoen som brukes er 1500 (kundefordringer), men regnskapsprogrammer som Conta deler kontoen opp i reskontroer, slik at du kan se hva som er status på transaksjoner for hver enkelt kunde.

Åpne og lukkede poster

Målet ditt bør være å lukke postene etter hvert som kundene betaler fakturaene dine. Lukkede poster betyr at transaksjonene er ferdig bokført. Innen de blir betalt ligger de på konto 1500 – kundefordringer, på den aktuelle kunden.

Åpne poster betyr i praksis ubetalte fakturaer i denne sammenhengen. Hvis kunden har betalt er det bare å registrere fakturaen som betalt (med riktig bokføringsdato i banken) i Conta, og vips så er den ferdig bokført.

Hvis du fakturerer i et annet program enn Conta har du sannsynligvis brukt veiviseren for å registrere inntekt, og her kan du også velge at fakturaen er betalt under «Har du mottatt betaling?».

Fakturaer du ikke har fått betalt for ennå vil vises som åpne poster i kundereskontroen inntil du går til reskontroen for kunden det gjelder, huker av de like summene, og velger «Lukk åpne poster». 

Reskontroen kan også eksporteres som PDF eller CSV. Velg først hva slags visning du vil ha (datorekke, kunde og så videre) og klikk på lenkene oppe til høyre.

Hvis du aktiverer KID på fakturaene dine, blir innbetalingene automatisk registrert i regnskapet. Da slipper du å registrere betalinger og lukke kundereskontroer manuelt.

Lukk poster automatisk

Poster med mellom 0 og 9,99 kroner utestående kan lukkes automatisk. Restbeløpet blir flyttet til en separat konto i regnskapet som håndterer slike beløp. 

Du kan velge å lukke disse postene automatisk ved å klikke på «Lukk alle åpne poster».

Aldersfordelt kundereskontro

Aldersfordeling av reskontro betyr at du kan se hvilke kunder som skylder deg penger, hvorvidt fakturaene har forfalt, og i så fall hvor lenge siden de skulle ha blitt betalt. Du finner denne rapporten under menyfanen REGNSKAPSRAPPORTER > RESKONTRO, helt nederst.

Sjekk at kundereskontro er riktig

Hver gang du selger noe til en kunde, føres salget som pluss på kontoen til kunden i regnskapet. Når kunden betaler, fører du det samme beløpet i minus, og kontoen ender opp i null. Det er dermed enkelt å sjekke om en kundereskontro er riktig.

En kundereskontro skal normalt ha plussbeløp. Hvis kundereskontroen har en minussaldo, betyr det at du har mottatt en betaling fra kunden uten at du har solgt noe til dem, eller at du har sendt dem en kreditnota som du ikke har betalt ut. 

Med reskontroer kan du også sjekke at det du har ført stemmer med det kundene og leverandørene dine har i sitt regnskap. Det kalles å ta avstemming. Da sender du kunden eller leverandøren en oppsummering av reskontroen din, eller ber om å få en fra dem for å sammenligne. Den bør være lik deres versjon.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!