Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Årsoppgjør for AS: Hvordan føre fast eiendom

Eier selskapet ditt næringseiendom? Da skal informasjon om eiendommen spesifiseres under «anleggsmidler» i årsoppgjørssystemet.

Eier selskapet ditt næringseiendom? Da skal informasjon om eiendommen spesifiseres under «anleggsmidler» i årsoppgjørssystemet.

For å føre fast eiendom, går du til Anleggsmidler > Fast eiendom.

Her skal du fylle ut litt informasjon om eiendommen. 

Du kan også åpne eiendomssøk som ligger rett under menyen for å søke etter faste eiendommer. For å bruke denne funksjonen, må du logge inn på ID-porten. Conta bruker innloggingen til å hente utkast til skattemelding, søke etter faste eiendommer, kontrollere og sende inn skattemelding, og å sende inn årsregnskapet.

eiendomssok

La oss se på det du må fylle inn:

Matrikkelnummer

Her oppgir du kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer på eiendommen din. Her fyller du også inn SERG-eiedomsidentifikator for at Skatteetaten skal kunne kjenne igjen hele eller en gitt del av fast eiendom. SERG står for Skatteetatens eiendomsregister.

Adresseopplysninger

Her fyller du inn standard informasjon om poststed og veiadresse. Du kan også legge til flere veiadresser ved å klikke på knappen med «Legg til».

Her må du også velge hvilken type eiendom du skal føre. Da velger du den riktige eiendommen fra rullegardinmenyen.

Du fyller også inn eierandel i prosent og om eiendommen ble solgt i inntektsåret. Hvis du solgte eiendommen må du opplyse om eierskifte ble tinglyst og dato for overdragelse. 

Det neste steget i prosessen vil påvirkes av hvilken type eiendom du skal føre. Du vil enten få opp at du skal oppgi informasjon for formuesverdi, verdivurdering eller beregnet utleieverdi.

Formuesverdi

Gjelder for borett, egen fritaksbehandlet bolig, egen fritaksbehandlet fritidseiendom, tomt, annen fast eiendom utenfor inntektsgivende aktivitet og fritidseiendom.

Her velger du om formuesverdien skal beregnes ut fra en markedsverdi eller kostpris. Her svarer du «ja» hvis du ikke skal benytte inngående formuesverdi, men du har en kostpris fra inntektsåret eller en dokumentert markedsverdi. 

Basert på om du svarte «ja» eller «nei» på spørsmålet over, skal du fylle inn litt informasjon om inngående formuesverdi og påkostninger på eiendommen i inntektsåret eller markedsverdi for hele eiendommen. 

Til slutt får du opp utleieverdi og formuesverdien, basert på det du har fylt ut tidligere. 

Klikk på knappen «lagre» nederst til høyre når du er ferdig.

Verdivurdering

Denne gjelder kun for selveid bolig. 

Først velger du om boligen er enebolig, leilighet eller et småhus. Småhus vil si en bolig som er fysisk bundet sammen med minst en felles vegg, eller gulv/tak med naboboligen. 

Her fyller du også inn byggeår og p-rom/boareal i hele kvadratmeter. 

Det neste steget du må fylle inn er markedsverdi fra kalkulator. I informasjonen over finner du lenke til kalkulatoren


Du kan også legge til en dokumentert markedsverdi. Her velger du om den dokumenterte markedsverdien er fra et tidligere år eller i år, og fyller inn informasjonen du har. 

Til slutt får du opp utleieverdi og verdi av andel, basert på det du har fylt ut tidligere. 

Klikk på knappen «lagre» nederst til høyre når du er ferdig.

Beregnet utleieverdi

Denne gjelder for ikke-utleid næringseiendom og utleid næringseiendom. Her er det litt ulik informasjon som må fylles ut på de to.

Ikke-utleid næringseiendom

For ikke-utleid næringseiendom skal du fylle ut hva eiendommen brukes til og samlet areal. Du vil få opp en rullegardinmeny med hva eiendommen brukes til.

Her skal du også fylle inn utleieverdi fra Skatteetatens kalkulator. 

Til slutt får du opp utleieverdi og verdi av andel, basert på det du har fylt ut tidligere. 

Klikk på knappen «lagre» nederst til høyre når du er ferdig.

Utleid næringseiendom

Her skal du også fylle inn hva eiendommen brukes til i rullegardinmenyen og samlet areal. 

I tillegg skal du velge hvordan utleie eiendommen ble benyttet i inntektsåret. Da velger du om hele eiendommen var utleid, deler av eiendommen var utleid eller om eiendommen var ubenyttet.

Her vil du få opp litt forskjellige opplysninger du må fylle inn, basert på hva du valgte i forrige steg. Velg også om selskapet har levert opplysninger for eiendommen for både 2020 og 2021. 

I neste steg velger du om eiendommen skal ha distriktsrabatt eller ikke. Distriktsrabatt gis for næringseiendommer eid av selskap som ikke er børsnotert og som ligger i andre kommuner enn storkommunene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Her får du automatisk opp utleieverdi for næringseiendommen under «beregnet utleieverdi for næringseiendom», basert på tallene du har fylt inn i forrige steg. Klikk på «Vis beregning» for mer informasjon om utregningen.

Til slutt får du opp utleieverdi og verdi av andel, basert på det du har fylt ut tidligere. 

Klikk på knappen «lagre» nederst til høyre når du er ferdig.

Disse eiendomstypene støtter vi

I årsoppgjørssystemet vårt støtter vi en rekke eiendommer:

  • Borett
  • Egen fritaksbehandlet bolig
  • Egen fritaksbehandlet fritidseiendom
  • Tomt
  • Annen fast eiendom utenfor inntektsgivende aktivitet
  • Selveid bolig
  • Fritidseiendom
  • Ikke-utleid næringseiendom
  • Utleid næringseiendom
Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!