Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Årsoppgjør: Kom i gang

Skal du ta årsoppgjøret for første gang i Conta? Da anbefaler vi å sjekke ut «kom i gang»-delen i systemet. Her kommer vi med litt informasjon som kan være greit å få med seg før du skal sette i gang.

Skal du ta årsoppgjøret for første gang i Conta? Da anbefaler vi å sjekke ut «kom i gang»-delen i systemet. Her kommer vi med litt informasjon som kan være greit å få med seg før du skal sette i gang.

Hent utkast fra Skatteetaten

Har du fått et utkast til skattemeldingen fra Skatteetaten? Årsoppgjørssystemet vårt kan bruke utkastet til skattemeldingen fra Skatteetaten for å hjelpe deg i gang med utfyllingen.

For å hente utkastet må du logge deg inn på ID-porten. Husk at du må ha rettigheter til selskapet du skal gjøre årsoppgjøret for.

Det er enkelt å hente utkast. Slik går du frem:

KOM I GANG > HENT UTKAST

Spørsmål om selskapet

For at systemet skal hjelpe deg å gjøre beregninger riktig, bør du svare på noen spørsmål for at det skal tilpasse seg årsoppgjøret ditt.

Det finner du under:

KOM I GANG > SPØRSMÅL OM SELSKAPET

Systemet har allerede prøvd å finne riktig svar til deg, basert på saldobalansen du lastet opp. Du bør likevel gå gjennom spørsmålene og sørge for at det er riktig.

Her får du opp sju ja/nei spørsmål. I tillegg kan det komme opp tilleggsspørsmål eller informasjon dersom du huker av «Ja» på noen av dem.

1. Revisor: Skal skattemeldingen bekreftes av revisor?

Skattemeldingen skal bekreftes av revisor dersom bedriften din er regnskapspliktig, og en av disse er oppfylt:

 • Bedriftsinntekter over 7 millioner kroner.
 • Balansen viser eiendeler over 27 millioner kroner.
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er over 10 årsverk.

Gjelder ikke dette for selskapet ditt, så kan du svare «nei».

2. Konsern: Er selskapet en del av et konsern?

Du skal svare «Ja» her om bedriften din eier over halvparten av aksjene i ett eller flere selskaper.

Svarer du «Ja», vil du få et ekstraspørsmål. Hvis selskapet ditt har behov for begrensning av rentefradrag, tidligere RF-1315, vil du få opp at årsoppgjørssystemet vårt foreløpig ikke støtter begrensning av rentefradrag.

3. Anleggsmidler: Eier selskapet anleggsmidler?

Hvis bedriften din eier anleggsmidler som er kjøpt for langsiktig bruk og er kjøpt for å skape profitt, skal du svare «Ja» her.

Svarer du «Ja» her, får du opp et ekstra spørsmål om selskapet forvalter eiendommer. Huker du av «Ja», vil du også få opp informasjon om at systemet vil få støtte for næringseiendom i løpet av kort tid. Støtte for tomt og andre typer eiendom kommer fortløpende.

4. Verdipapirer: Eier selskapet verdipapirer?

Har selskapet ditt aksjer, obligasjoner, derivater eller andre verdipapirer, skal du huke av «Ja» her.

Dersom du svarte «Ja» på spørsmålet, får du også opp et nytt spørsmål om selskapet eier aksjer. Er svaret «Ja» her også, vil du få nytt spørsmål om selskapet har andre verdipapirer (fond, obligasjoner, opsjoner e.l.). Gjelder dette selskapet ditt, vil du få opp informasjon om at åroppgjørsprogrammet vårt ikke støtter andre verdipapirer.

5. Offentlig støtte: Har selskapet mottatt offentlig støtte?

Offentlig støtte vil si om bedriften din har fått økonomisk bistand fra det offentlige. Det kan være fordeler som redusert skattesats, helt eller delvis fritak fra skatt eller avgift eller fordelaktige regler om fradrag i inntekt. Gjelder dette for bedriften din, velger du «Ja».

6. Andre forhold: Utbetaler selskapet lønn?

Hvis du betaler ut lønn til ansatte i året du gjør årsoppgjør for, skal du huke av «Ja» her.

7. Utland: Har selskapet tilknytning til utlandet, som for eksempel driftssted eller eierskap?

Om bedriften din for eksempel har avdeling eller ansatte som sitter i en annen plass enn Norge, skal du velge «Ja» her. Foreløpig støtter ikke årsoppgjørsprogrammet vårt utland.

Sjekk gjerne over en ekstra gang for å sikre at du har valgt riktig alternativ på alle spørsmålene. Du kan gå tilbake til denne delen senere for å endre, men det er enklest for deg at alt er riktig fra start. Det neste steget i årsoppgjørsprosessen er næringsspesifikasjonen.

Trenger du litt guiding på veien til et ferdig årsoppgjør?
På YouTube tar vi deg gjennom prosessen →

Hvem kan ikke bruke årsoppgjørsprogrammet vårt?

Det kan hende at du får opp en rød trekant dersom du velger «Ja» på noen av spørsmålene. Da vil du få opp at årsoppgjørsprogrammet vårt foreløpig ikke støtter det du trenger helt enda.

Disse næringene støtter vi ikke enda:

 • Taxi.
 • Godstransport.
 • Skogdrift.
 • Servering og overnatting.
 • Konsernregnskap (pliktig med omsetning over 70 mill).

Årsoppgjørsprogrammet vårt støtter heller ikke følgende:

 • DA (Delt ansvar).
 • NUF (Norskregistert Utenlandsk foretak).
 • SA (Samvirkeforetak).
Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!