Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Årsoppgjør for ENK: Næringsspesifikasjon (gjelder rapportering fra året 2022 og fremover)

Fra 2023 skal alle virksomheter levere noe som heter Næringsspesifikasjon sammen med den personlige skattemeldingen. Første året som rapporteres via Næringsspesifikasjon blir dermed 2022.

Fra 2023 skal alle virksomheter levere noe som heter Næringsspesifikasjon sammen med den personlige skattemeldingen. Første året som rapporteres via Næringsspesifikasjon blir dermed 2022.

Næringsspesifikasjonen kan du levere via Conta litt ut i mars måned. Denne skal gi opplysninger om næringsvirksomheten, altså inntektene og utgiftene, formue og gjeld, til enkeltpersonforetaket som er knyttet til deg som skatteyter.

Fra i år er det altså et tillegg til den personlige skattemeldingen (den er egentlig inkludert i Skattemeldingen, men for enkelhets skyld kaller vi det et tillegg). 

Gratis webinar: Slik fungerer årsoppgjør og Næringsspesifikasjon i ENK

Som innehaver av et ENK er du og firmaet regnet som samme skattesubjekt (eller juridiske person), men Skatteetaten ønsker at verdier skal rapporteres separat slik at de kan tydelig skille mellom hva som er næringsrelatert og hva som er privat. 

Forskjellen på Skattemelding og Næringsspesifikasjon

Kort fortalt: Skattemeldingen gjelder deg som person og har opplysninger om din personlige økonomi. Næringsspesifikasjonen gjelder alt som har med næringsvirksomheten din å gjøre. 

Skatteetaten bruker følgende eksempler:

Skattemeldingen: Lønnen din, huset ditt, bilen din.

Næringsspesifikasjonen: Bedriftskonto, yrkesbil, driftsmidler med kostpris over 15 000.

Conta fyller ut det meste for deg

næringsoppgave ENK

Gå til toppmenyen, velg «Regnskapsrapporter» og så «Til Skatteetaten». Her vil du finne «Næringsspesifikasjon for ENK», som må aktiveres som en tilleggstjeneste. Denne tjenesten koster kroner 990 eks mva. per år og gjør det enkelt å levere inn Næringsspesifikasjonen direkte fra Conta.

For å kunne levere Næringsspesifikasjon må du:

 • Ha gått gjennom velkomstveiviseren for regnskapsføring i Conta
 • Bokført alle bilag
 • Avstemt bankkonto for alle månedene i året du rapporterer for
 • Sendt MVA-meldinger for året

Når du begynner innleveringen vil du måtte gå gjennom en sjekkliste som vi skal gå gjennom litt lenger nede i artikkelen.

Det første du ser når du kommer til Næringsspesifikasjon-visningen er at du øverst vil kunne velge hvilket år du rapporterer for. Hvis du sender inn Næringsspesifikasjon med frist 31. mai 2023 så er det året 2022 du rapporterer for. Hvis du rapporterer for tidligere år, kan du ikke bruke Næringsspesifikasjon, men må bruke Næringsoppgave for ENK. Conta tilbyr også 

Dette inneholder spesifikasjonen

 • Resultat og balanse fra regnskapet
 • Spesifikasjon av anleggsmiddel, altså eiendeler som er brukt i driften av firmaet, f.eks firmabil
 • Spesifikasjon av omløpsmiddel
 • Beregning av næringsinntekt for året
 • Personinntekt fra enkeltpersonforetaket
 • Forskjell på skattemessige og regnskapsmessige verdier
 • Avstemming av egenkapital
 • Andre forhold, en post som gjelder foretak med drosjeløyve eller varetransportløyve
 • Eiendeler og gjeld

Forklaring av postene

1. Resultat

Resultatet viser en oversikt over inntekt, kostnader og resultat. All denne informasjonen hentes fra regnskapet. 

Hvis du ser noe som ikke stemmer, må du endre det i regnskapet ditt og komme tilbake hit etterpå.

Slik retter du feil i regnskapet

2. Balanse

I balanserapporten ser du en oversikt over eiendeler, egenkapital og gjeld. Informasjonen her hentes automatisk fra regnskapet ditt i Conta.

3. Spesifikasjon av anleggsmidler

Se over anleggsmidlene dine og legg til eventuelle endringer. Temaet inneholder informasjon om anleggsmidler, gevinst- og tapskonto og bruk av bil i bedriften. For å gjøre endringer må du gå til steg 2 Lukk regnskapsåret deretter velge Spesifikasjon av anleggsmiddel.

Hvis selskapet ditt har anleggsmidler, må du gå inn på hver enkelt konto som eventuelt listes opp i denne rapporten. Når du klikker deg inn på detaljene på hver post vil du kunne fylle ut detaljer, og systemet vil hjelpe deg med avskrivning av verdiene.

Hvis du har solgt skip, fly, bygg eller andre typer eiendom vil dette måtte føres opp i gevinst og/eller tapskonto.

Hvis du eier bil i ditt ENK så skal også informasjon om bruk av denne oppgis i næringsspesifikasjonen. 

4. Spesifikasjon av omløpsmiddel

I spesifikasjonen av omløpsmidlene, ser du en oversikt over kundereskontro (utestående betalinger fra kunder) og varelageret ditt. 

Varelageret blir spesifisert i grupper basert på hvilke kontoer for varelager du har brukt. Ønsker du å endre det, må du endre kontobruk i regnskapet ditt. 

Det er også noen typer varelager det ikke er standardkontoer for, og som du legger inn under «andre typer varer». Dette gjelder buskap, selvproduserte varer og rein, pelsdyr og pelsdyrskinn.

Hvis du ikke har et varelager, vil deler av rapporten være tom. 

5. Beregning av næringsinntekt

I dette temaet finner du beregningen av næringsinntekten i enkeltpersonforetaket ditt. 

Her må du også oppgi hva slags type næring du driver, og du kan spesifisere om du eventuelt deler inntekten med en ektefelle (i prosent).

6. Personinntekt fra ENK

Her vil det som oftest ikke være nødvendig å redigere noe. 

Du kan velge å fordele personinntekten med ektefelle, men den må matche fordelingen av næringsinntekt fra forrige post. 

Om dette er første året du bruker Conta, må du legge inn verdier for eiendeler og gjeld fra i fjor for å få beregnet skjermingsfradrag. 

7. Forskjell mellom regnskaps- og skattemessige verdier

Enkeltpersonforetak skiller generelt ikke mellom forskjell på skattemessige og regnskapsmessige verdier.  Det er foreløpig ikke tilrettelagt for at ENK i Conta kan bruke denne posten, men det gjelder kun enkeltpersonforetak som leverer årsregnskap, og det er svært få på landsbasis.

8. Avstemming av egenkapital

Egenkapitalkontoene i enkeltpersonforetak blir overført automatisk til konto 2050 i regnskapet når du avslutter regnskapsåret. Derfor må du ikke gjøre dette manuelt.

Den automatiske overføringen innebærer at det vil være et avvik inntil du lukker regnskapsåret – dette er normalt.

9. Andre forhold

Denne posten er for enkeltpersonforetak som har løyve for taxi eller varetransport, og kan overses av alle ENK som dette ikke gjelder. 

10. Eiendeler og gjeld

Her oppsummereres eiendeler og gjeld i firmaet.

Hvis det er avvik her, er det noe som er ført feil i regnskapet og du må ta en titt der for å nøste opp i feilene før du kan fortsette.

Slik gjør du

Steg 1

Conta vil gi deg en sjekkliste som du må huke av for å kunne levere Næringsspesifikasjon. Du må sjekke at:

 • Alle bilag er ført for året
 • Kontantbeholdningen stemmer (hvis du har kontantbeholdning)
 • Alle MVA-meldinger for året er levert
 • Bankavstemming er fullført for året
 • Alle fradrag som kan skrives av på skatten er er inkludert, f.eks standardfradrag for hjemmekontor

Steg 2

Før du kan lukke regnskapsåret må du gå gjennom postene og se hva som må fylles ut manuelt. Dette vil variere fra selskap til selskap. De rapportene som krever din oppmerksomhet er merket med et rødt symbol.

Et eksempel er om firmaet eier en bil, eller en maskin. Det er også ting som må legges inn hvis dette er første året du bruker Conta. 

Når du har fylt ut alt det nødvendige kan du lukke regnskapsåret. Her må du også oppgi personnummeret ditt (11 siffer) for å bekrefte at du er den rettmessige eieren av enkeltpersonforetaket som det rapporteres for. 

Steg 3

Kontrollér før innsending. Dette er en ren maskinell sjekk som ikke utelukker at noe kan være feil, det er fremdeles innsenders ansvar å sjekke at alt er riktig. 

Her må du ha BankID klar for å bekrefte din identitet. Alle former for BankID fungerer.

Her sjekkes opplysningene opp mot skatteetaten, som gjennomfører en maskinell kontroll og gir tilbakemelding hvis de mener noe er opplagt feil eller bør sjekkes en gang til.

Steg 4

Send til Altinn ved å klikke på knappen. Hvis det har gått mer enn 30 minutt siden du kontrollerte, må du bekrefte med BankID igjen.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!