Legg til ny regnskapskonto

Av og til vil det være behov for å opprette nye kontoer å føre bilag på. Slik gjør du det. Gå til INNSTILLINGER > REGNSKAP > KONTOPLAN. Klikk på «Vis alle tilgjengelige kontoer» for å vise listen over kontoer du kan åpne. Et typisk tilfelle hvor folk har behov for å legge til flere kontoer […]

Inngående balanse

Når du bytter til Conta fra et annet regnskapsprogram må du legge inn inngående balanse. Når du gjør dette får du nemlig riktige beløp på alle kontoene fra det tidligere regnskapet over i Conta. For at overgangen skal bli så enkel som mulig har Conta et eget verktøy for inngående balanse, slik at du enklest […]

Søke opp bilag

Du kan enkelt søke opp bilag som du har bokført eller som du har lastet opp i Conta.

Redigere transaksjoner

Det er enkelt å rette opp i bilag som er ført feil i Conta. Tidligere versjoner av bilaget lagres også slik at regnskapet ditt er komplett.

Abonnement på regnskap

Som regnskapsbruker får du prøve tjenesten gratis i 30 dager. Deretter faktureres tjenesten årlig. Abonnementet gir deg ubegrenset tilgang til funksjonene i Conta Regnskap, inkludert automatisk bokføring av fakturaene dine fra Conta Faktura, veivisere som hjelper deg å føre riktig og alle regnskapsrapportene du trenger. Innstillinger for abonnementet ditt I abonnementsinstillingene dine kan du endre […]

Bankkontoer

Her kan du endre eller legge inn bankkontoer, med norsk kontonummer, samt IBAN og SWIFT til bruk i internasjonale transaksjoner.

Avstemming av bankutskrift

Hver måned må du kontrollere at alle bevegelser på bankkontoen er registrert i regnskapet, og at saldoen på bankkontoen og saldoen i regnskapet er lik. Begynn med å gå til BILAG og så til Bankavstemming. Vi anbefaler at du først laster opp en PDF med bankutskriften du får fra banken din. Har du allerede sendt […]

Ny til regnskapsføring? Dette må du vite

Enten du har brukt andre Conta-tjenester før eller er helt fersk, kan det være nyttig å få med deg disse tingene før du setter i gang. Velkomstveiviser Bruk velkomstveiviseren for å få de viktigste innstillingene på plass på en enkel måte ved å velge de alternativene som stemmer best med firmaet ditt. Har du ført […]

Leverandørreskontro

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Kundereskontro

Reskontro for kunder er en lovpålagt oversikt over transaksjoner mellom firmaet ditt og kundene dine, slik at det blir lett å se hvem som skylder deg penger. Heldigvis holder Conta Regnskap rede på det for deg!

Innstillinger for regnskap

I regnskapsinnstillingene finner du kontoplanen og veivisere som skal hjelpe deg med å opprette kontoene og MVA-kodene du trenger til bokføringen.

Saldobalanse

Saldobalansen viser alle kontoer med førte beløp på, på en gitt dato. Den kan gi en god oversikt over summer på enkeltkontoer, ved behov.

Hovedbok

Hovedboken viser hva som er bokført på de ulike kontoene i regnskapet ditt.

Bilagsjournal

Bilagsjournalen er en liste over alle regnskapsbilagene du har bokført, der hvert bilag har et unikt nummer.

MVA-melding

De fleste firmaer i Norge må levere MVA-melding til myndighetene. Du finner all informasjonen du trenger til meldingen i Conta Regnskap.

Balanse

Balansen finner du under menyfanen «Rapporter» i Conta Regnskap. Det er en oppstilling av den bokførte verdien av alle eiendelene til firmaet ditt, satt opp mot firmaet sin egenkapital og gjeld.

Resultat

Resultatet er et regnestykke som viser totale inntekter og kostnader for firmaet ditt i løpet av en periode. Conta Regnskap viser automatisk inneværende år, men du kan velge periode fra menyen.

Regnskapsrapporter

Rapportene gir deg full oversikt over hvordan det går med firmaet ditt, i tillegg til ferdig utfylt MVA-melding.

Leverandørdetaljer

Leverandørdetaljene inneholder detaljert informasjon om de enkelte leverandørene dine, inkludert leverandørreskontro.

Ny leverandør

Når du registrerer et kjøp i Conta Regnskap må det kobles til en leverandør. Slik legger du til en ny leverandør i Conta.

Lag ny kunde i regnskapet

Du kan legge inn nye kunder i Conta Regnskap under menyfanen KUNDER eller når du registrerer et inntektsbilag. Har du Conta Faktura, vil kunder fra fakturaene du lager bli lagt inn i Conta Regnskap automatisk.

Importere leverandører

I Conta Regnskap kan du importere leverandører fra andre virksomheter du bruker i Conta, og fra andre regnskapsprogrammer. Slik gjør du.

Leverandøroversikt

Dette er en oversikt over hvem bedriften din kjøper varer og tjenester fra. Slik holder du orden på leverandører i Conta Regnskap.

Kundekort

Kundekortet inneholder all informasjon om kundene dine. Mye av informasjonen går på tvers av alle Conta-tjenestene, men i Conta Regnskap kan du også se kundereskontroen.

Importere kunder

I Conta Regnskap kan du importere kunder fra andre virksomheter du bruker i Conta, eller til og med fra andre programmer. Slik importerer du.

Kundeoversikt

Når du registrerer inntekt i Conta Regnskap må du oppgi kunden transaksjonen gjelder. Slik holder du orden på kundene dine i Conta Regnskap.

Registrere alle typer bilag

Her kan du registrere alle typer bilag, enten det er salg og innkjøp, eiendeler, tap, aksjekapital eller andre transaksjoner.

Registrere inntekt

Fakturaer fra Conta Faktura bokføres automatisk som inntekt i Conta Regnskap, men hvis du har dokumentasjon på inntekt fra andre steder, anbefaler vi å bokføre dem i denne veiviseren. Slik gjør du!

Registrere kjøp

Enten du har kjøpt varer du skal selge videre eller utstyr du trenger til driften, er det enkelt å bokføre kjøpet med veiviseren i Conta Regnskap.

Veivisere for bilag

Menyfanen BILAG er hjertet i Conta Regnskap, og stedet hvor du bokfører de bilagene dine.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.