Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Hvordan føre diettpenger i regnskapet når du driver enkeltpersonforetak

Når du driver et enkeltpersonforetak, kan du ikke bruke statens satser for diett. Her viser vi hvordan du som har ENK fører kostnader for kost og losji i Conta.  Når du er på yrkesreise og har fradragsberettigede kostnader, kan du enkelt laste opp kvitteringene dine til regnskapet med Conta sin app. Da trenger du bare […]

Hvordan bokføre innbetalinger fra Vipps og iZettle i Conta

Å ta betalt via Vipps, iZettle eller andre korttjenester kan gjøre regnskapsføringen litt mer komplisert. Her viser vi hvordan du kan bokføre disse innbetalingene i Conta.  Det er flere ting du må passe på når du har tatt betaling via en korttjeneste som Vipps eller iZettle. Det viktigste er at du har gyldig salgsdokumentasjon, slik […]

Slik bokfører du avskrivning i Conta

Når firmaet ditt kjøper en eiendel som koster mer enn 15 000 kroner og skal vare mer enn 3 år må du avskrive den. Vi ser på hva du gjør i regnskapet.

Slik periodiserer du i Conta

Når du skal periodisere i Conta bruker du funksjonen for alle typer bilag. Da gjør du ganske enkelt slik. Periodisering er et regnskapsord som rett og slett vil si å flytte kjøp, salg og lignende fra en periode til en annen i regnskapet, ofte fra et år til et annet.  Det er nødvendig for at […]

Bokføring av refusjoner til kunde eller fra leverandør

Når du skal refundere en kunde eller får refusjon fra en leverandør, fører du det på følgende måter i regnskapet. Vi anbefaler at du først gjør deg kjent med veiviseren for alle typer bilag i Conta, siden du må bruke den for å registrere bankbevegelsene i dette tilfellet. Refusjon til kunde Aller først: Lag en […]

Bokføring av lønn

Hvis bedriften din har ansatte må du føre lønn i regnskapet. Slik går du frem når du bruker Conta.

Registrere mottatt EHF

Her forklarer vi hvordan du kan motta EHF-fakturaer, samt hvordan du registrerer dem som transaksjoner i regnskapet.

Eksportere data fra regnskapet (SAF-T)

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er et standardisert filformat for regnskapsdata, og er påkrevd når du skal sende data til Skatteetaten ved bokettersyn fra 1. januar 2020. Slik eksporterer du fra Conta.

Inngående balanse

Når du bytter til Conta fra et annet regnskapsprogram må du legge inn inngående balanse. Når du gjør dette får du nemlig riktige beløp på alle kontoene fra det tidligere regnskapet over i Conta.

Søke opp bilag

Du kan enkelt søke opp bilag som du har bokført eller som du har lastet opp i Conta.

Redigere transaksjoner

Når du redigerer et bilag blir tidligere versjoner av bilaget også lagret slik at regnskapet ditt er intakt.

Bankkontoer

Under INNSTILLINGER > VIRKSOMHET > BANKKONTOER kan du endre eller legge inn bankkontoer, med norsk kontonummer, samt IBAN og SWIFT til bruk i internasjonale transaksjoner.

Avstemming av bankutskrift

Hver måned må du kontrollere at alle bevegelser på bankkontoen er registrert i regnskapet, og at saldoen på bankkontoen og saldoen i regnskapet er lik.

Leverandørreskontro

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Kundereskontro

Reskontro for kunder er en lovpålagt oversikt over transaksjoner mellom firmaet ditt og kundene dine, slik at det blir lett å se hvem som skylder deg penger. Heldigvis holder Conta rede på det for deg!

Send bilag til innboksen din

Du får opp bilagene dine i Conta Regnskap ved å laste opp med Conta sin mobilapp, sende på e-post eller ved å laste opp inne i programmet.

Innstillinger for regnskap

I regnskapsinnstillingene finner du kontoplanen og veivisere som skal hjelpe deg med å opprette kontoene og MVA-kodene du trenger til bokføringen.

Saldobalanse

Saldobalansen viser alle kontoer med førte beløp på, på en gitt dato. Den kan gi en god oversikt over summer på enkeltkontoer, ved behov.

Hovedbok

Hovedboken viser hva som er bokført på de ulike kontoene i regnskapet ditt.

Bilagsjournal

Bilagsjournalen er en liste over alle regnskapsbilagene du har bokført, der hvert bilag har et unikt nummer.

MVA-melding

De fleste firmaer i Norge må levere MVA-melding til myndighetene enten seks eller én gang i året. Du finner all informasjonen du trenger til meldingen i Conta.

Balanse

Balansen finner du under RAPPORTER > REGNSKAPSRAPPORTER. Det er en oppstilling av den bokførte verdien av alle eiendelene til firmaet ditt, satt opp mot firmaet sin egenkapital og gjeld.

Resultat

Resultatet er et regnestykke som viser totale inntekter og kostnader for firmaet ditt i løpet av en periode. Inneværende år vises automatisk, men du kan velge en annen periode fra menyen.

Regnskapsrapporter

Rapportene gir deg full oversikt over hvordan det går med firmaet ditt, i tillegg til ferdig utfylt MVA-melding.

Leverandørdetaljer

Leverandørdetaljene inneholder detaljert informasjon om de enkelte leverandørene dine, inkludert leverandørreskontro.

Ny leverandør

Når du registrerer et kjøp i Conta må det kobles til en leverandør. Slik legger du til en ny leverandør i Conta.

Lag ny kunde i regnskapet

Du kan legge inn nye kunder i Conta Regnskap under menyfanen KUNDER eller når du registrerer et inntektsbilag. Har du Conta Faktura, vil kunder fra fakturaene du lager bli lagt inn i Conta Regnskap automatisk.

Importere leverandører

Du kan importere leverandører fra andre virksomheter du har adgang til i Conta, eller fra andre regnskapsprogrammer. Slik gjør du.

Leverandøroversikt

Dette er en oversikt over hvem bedriften din kjøper varer og tjenester fra, altså leverandørene dine.

Kundekort

Kundekortet inneholder all informasjon om kundene dine. Mye av informasjonen går på tvers av alle Conta-tjenestene, men i Conta Regnskap kan du også se kundereskontroen.

Importere kunder

Du kan importere kunder fra andre virksomheter du bruker i Conta, eller til og med fra andre programmer.

Kundeoversikt

Et kunderegister er nødvendig når du fører regnskap. Slik holder du orden på kundene dine i Conta.

Registrere alle typer bilag

Her kan du registrere alle typer bilag, enten det er salg og innkjøp, eiendeler, tap, aksjekapital eller andre transaksjoner.

Registrere inntekt

Alle fakturaer du lager med Conta blir automatisk registrert som inntekt i regnskapet. Hvis du har dokumentasjon på inntekt fra andre steder, anbefaler vi å bokføre dem i denne veiviseren.

Registrere kjøp

Enten du har kjøpt varer du skal selge videre eller utstyr du trenger til driften, er det enkelt å bokføre kjøpet med veiviseren i Conta.

Veivisere for bilag

Menyfanen BILAG er et naturlig startpunkt når du skal registrere nye bilag i regnskapet.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.