Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Slik bokfører du kjøp av aksjer

Hvis aksjeselskapet ditt kjøper eller selger aksjer skal det føres inn i regnskapet. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du bokfører kjøp av aksjer i regnskapet ditt.

Hvis aksjeselskapet ditt kjøper eller selger aksjer skal det føres inn i regnskapet. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du bokfører kjøp av aksjer i regnskapet ditt.

Hvis aksjeselskapet ditt kjøper aksjer skal det føres i regnskapet. Du kan kjøpe og eie aksjer privat også, men da er du ikke pliktig til å føre regnskap på det. Aksjer kan kjøpes eller selges fra et aksjeselskap.

Innehaver av enkeltpersonforetak kan også eie aksjer. Da er aksjene eller fondene normalt sett private, og kommer på privat skattemelding. ENK trenger derfor vanligvis ikke å bokføre kjøp og salg av aksjer i regnskapet.

Eier du aksjer i et AS vil si at du er på eiersiden, og kan ha rett på en del av overskuddet, avhengig av selskapets vedtekter og type aksjer. Hvor mange aksjer du eier i et selskap bestemmer hvor stor del du eier av det. 

Hva er verdien av en aksje? 

Aksjeverdien endres hele tiden etter hva folk er villig til å betale for den, det vil si hva et selskap er verdt som avhenger av både økonomi, marked og drift. Det er ingen fast mal på hvor mange aksjer et selskap kan ha. En aksje til ti kroner ser kanskje billigere ut enn en aksje til hundre kroner, men aksjen til ti kroner kan være betydelig mindre enn den til hundre kroner. Størrelsen på aksjen kommer an på hvor mange andeler selskapet har delt aksjene opp i. 

Alle kan kjøpe aksjer, både privatpersoner og bedrifter. Hvis bedriften din kjøper aksjer skal dette føres i regnskapet.

Når du har kjøpt aksjer må du huske på at du skal ha en verdivurdering av aksjen til årsregnskapet. 

Du kan sette verdien til kostpris, markedspris og ligningsverdi. 

Kostpris vil si prisen du kjøpte aksjen for, også kalt inngangsverdien. Det er vanlig å sette langsiktige aksjer til kostpris. Du kan eventuelt nedskrive denne verdien hvis markedsverdien er lavere, og det ikke er forventet å være forbigående. 

Markedspris vil si prisen på aksjen på markedet akkurat nå. Når det er børsnoterte aksjer så snakker man ofte om markedspris. 

Ligningsverdi vil si formueverdien på aksjen. Ligningsverdien avgjør hvor mye du må skatte av aksjen og skal inkluderes i skattemeldingen du leverer, enten om du er privatperson eller bedrift. 

Langsiktig aksjehandel og kortsiktig aksjehandel 

Når du kjøper aksjer kjøper du enten langsiktige aksjer eller kortsiktige aksjer.

Kortsiktig aksjehandel er alle aksjekjøp som kjøpes for å eies under ett år. Noen aksjer kan også bli kjøpt for å eie i sekunder, minutter eller dager, dette regnes også som kortsiktig aksjehandel. Selvom aksjen blir solgt fort, skal det allikvel bokføres. 

Langsiktig aksjehandel er aksjer som eies i over ett år. Det kan være aksjer du eier i ett år og en dag, ett tiår eller aksjer som aldri blir solgt. Langsiktig aksjehandel handler om å investere i noe du tror vil gi gevinst over tid. 

Slik bokfører du kjøp av aksjer i Conta 

For å kunne bokføre kjøp av aksjer i Conta må du passe på at du har huket av for at firmaet ditt eier aksjer i et annet selskap under innstillinger. 

Gå på INNSTILLINGER > REGNSKAP > VEIVISER KONTOPLAN og huk av på Firmaet eier aksjer i annet selskap og trykk OPPRETT KONTOER. 

Deretter kan du gå inn på KONTOPLAN som ligger i fanen ved siden av VEIVISER KONTOPLAN. Finn kontoen som passer til aksjekjøpet du skal føre som bilag, og trykk på DETALJER. Da vil du få mulighet til å endre kontonavnet til navnet på selskapet du har aksjer i. 

Når du skal registrere kjøp av aksjer i Conta registrer du du dem som et vanlig bilag ved å gå til menyen og velge BILAG > REGISTRER NYTT BILAG > REGISTRER BILAG. 

Aksjekjøp ligger i kontoplanen. Alle langsiktige aksjer starter på 13, mens alle kortsiktige starter på 18. 

Aksjonæroppgaven og aksjeoppgaven 

Alle som eier aksjer mottar årlig aksjeoppgaven fra myndighetene. Dette gjelder både selskap og privatpersoner. Aksjeoppgaven tar utgangspunkt i Aksjonærregisteroppgaven som alle aksjeselskap må sende inn med oversikt over sine aksjonærer senest 31. januar.

Du får aksjeoppgaven i Altinn i løpet av mars/april, og er da selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene stemmer. Dette skal gjøres før du leverer inn skattemelding. 

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!