Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Bokføre utbytte

Styret i et aksjeselskap kommer med forslag til hvor mye som skal tas ut i utbytte på generalforsamlingen. Slik kan du bokføre utbytte i Conta sitt regnskapsprogram.

Styret i et aksjeselskap kommer med forslag til hvor mye som skal tas ut i utbytte på generalforsamlingen. Slik kan du bokføre utbytte i Conta sitt regnskapsprogram.

Når bedriften går i overskudd, kan aksjeeierne ta ut utbytte. Det er generalforsamlingen som bestemmer hvor mye som skal betales ut i utbytte og hvor ofte. Vanligvis får aksjonærene utbetalt en lik andel, basert på hvor mange aksjer de eier i bedriften. Utbyttet kan også skjevdeles hvis alle aksjonærene samtykker. 

Det finnes tre typer utbytte:

  • Ordinært utbytte.
  • Tilleggsutbytte.
  • Ekstraordinært utbytte.

Les mer om de forskjellige typene her.

Det er vanligst å betale ut utbytte en gang i året, men det er også mulig å betale ut en gang i halvåret eller hvert kvartal. Utbetalingen må skje innen seks måneder etter at generalforsamlingen har vedtatt at det skal tas ut utbytte. 

Les mer om forskjellen på lønn og utbytte i aksjeselskap

Sett av utbytte i regnskapet

Når selskapet har bestemt at det skal tas ut utbytte, skal dette bokføres i Conta på en konto for avsatt utbytte. 

Eksempel: Et aksjeselskap med to eiere skal ta ut 100 000 kroner i totalt ordinært utbytte dette året. 

Gå til menyen > NYTT KJØP > ALLE TYPER BILAG.

  • (debet) 100 000 kroner på konto 8920 Avsatt utbytte
  • (kredit) 100 000 kroner på konto 2800 Avsatt utbytte
bokføre utbytte

Ordinært utbytte bokføres på konto 8920.
Tilleggsutbytte bokføres på konto 8922.
Ekstraordinært utbytte bokføres på konto 8923.

Bokføre utbetaling av utbytte

Utbetalingen av utbyttet skal også bokføres i regnskapet. I dette eksempelet har aksjeselskapet to eiere. Den ene eier 60 prosent av selskapet og den andre eier 40 prosent av selskapet. 

Du bokfører utbetalingen ved å gå til menyen > NYTT KJØP > ALLE TYPER BILAG.

Når selskapet har flere eiere og flere utbetalinger, skal du bokføre alle utbetalingene. Derfor skal du lage nye linjer for hver eier:

Eier A (60 prosent av utbyttet)

  • (debet) 60 000 kroner på konto 2800 Avsatt utbytte
  • (kredit) 60 000 kroner på konto 1920 Bankkonto

Eier B (40 prosent av utbyttet)

  • (debet) 40 000 kroner på konto 2800 Avsatt utbytte
  • (kredit) 40 000 kroner på konto 1920 Bankkonto

Slik ser det ut i Conta:

utbetale utbytte

Husk at du må rapportere utbetalt utbytte i aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar året etter utbetalingen. 

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!