Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Skattemelding for AS 2024

Alle skattesubjekter (privatpersoner og bedrifter) må levere skattemelding, inkludert aksjeselskaper.

Alle skattesubjekter (privatpersoner og bedrifter) må levere skattemelding, inkludert aksjeselskaper.

Formålet med skattemeldingen er det samme som med den private skattemeldingen: Å fortelle Skatteetaten hvor mye skatt som skal betales for året som gikk. 

Det er opp til hvert AS å levere korrekte opplysninger om inntekter, skattefradrag, samt nivået på gjeld og formue – som alle vil påvirke skatten for året du rapporterer for.

Merk at Skattemeldingen skal leveres sammen med et tillegg som heter Næringsspesifikasjon. 

Bruker du Conta sitt årsoppgjørsprogram blir du ledet gjennom begge på en enkel og forståelig måte slik at innleveringen går som smurt! 

Om skattemeldingen 2024

Skattemelding skal leveres av alle AS innen 31.mai det påfølgende året. 31.mai 2004 er det altså tid for å levere skattemelding for næringsåret 2023.

I motsetning til den private skattemeldingen er skattemelding for AS helt avskjermet fra privat økonomi til hverken eiere eller andre i selskapet. Et AS er altså et eget skattesubjekt som betaler egen skatt på inntektene.

AS får tilsendt betalingsblanketter for forskuddsskatt på starten av året, og når skatteoppgjøret kommer i etterkant av skattemeldingen vil det bli gjort en avregning slik at AS-et enten får penger tilbake eller må betale mer.

Selskapsskatten, som er det AS betaler på inntektene sine, ligger grovt sett på 22 %. 

Hva inneholder skattemeldingen?

Du må ha fullført Næringsspesifikasjon-delen før du går videre til skattemeldingen i Conta sitt årsoppgjørsprogram.

Nå som du er klar for skattemeldingen kan vi se litt på hva som skal rapporteres:

1. Informasjon om skattesubjektet

Dette er generelle opplysninger om aksjeselskapet. Vi skiller også her mellom selskaper som er registrert på børs, og de som er privateide. 

2. Inntekt og underskudd

Næringsinntekt og underskudd for inntektståret rapporteres her. Hvis du har fremførbart underskudd fra tidligere år må du ta det med i betraktningen. Ettergitt gjeld skal også tas med her, hvis selskapet har fått det. 

3. Spesifikasjon av forhold relevante for beskatning

De aller fleste fleste bedrifter vil ikke trenge å fylle ut noe på denne posten, men den brukes hvis bedriften har mottatt offentlig støtte, eier aksjer eller om virksomheten kommer inn under visse fritaksordninger.

4. Formue og gjeld

Formue og gjeld er relevant for beskatningen og må dermed rapporteres inn via skattemeldingen. 

Når du leverer skattemelding med Conta vil dette allerede være fylt ut basert på det du oppga i næringsspesifikasjonen.

5. Verdsetting av aksjer

Selskapets aksjer må med i beregningen. Legg inn totalt antall aksjer, og hvorvidt selskapet eier noen av aksjene selv. 

Spørsmålet «Eier selskapet aksjer i seg selv?» kan høres litt vrient ut, men kan forklares slik: Det er tilfeller der bedriften eier en andel av sine egne aksjer, noe som sjelden er relevant da det ikke er en spesielt vanlig eierform. Det må ikke forveksles med f.eks holdingselskap.

Innsending

Skattemelding og næringsspesifikasjon leveres samtidig til Altinn fra Conta, og det gjøres med innlogging på ID-porten. 

En maskinell kontroll blir utført, men den garanterer ikke at alle opplysningene er korrekte  – dette er fremdeles ansvaret til eierne av AS-et.

Skattemeldingen vil ligge i Altinn klar til signering. For at Skatteetaten skal motta den må du signere og sende den videre inne fra Altinn. En kvittering vil komme på e-post.

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!