Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Fakturere på forskudd

Forskuddsfakturering, før varen eller tjenesten er levert, er bare unntaksvis tillatt. Ved spesielle behov kan firmaet ditt søke om dispensasjon for å få lov til å fakturere på forskudd.

Redaksjonen

Forskuddsfakturering, før varen eller tjenesten er levert, er bare unntaksvis tillatt. Ved spesielle behov kan firmaet ditt søke om dispensasjon for å få lov til å fakturere på forskudd.

Abonnementer på aviser, mobil og internett er lov å fakturere på forskudd. Det samme gjelder f.eks serverleie for websider. Hovedregelen er at det maksimalt skal faktureres for inntil ett år på forskudd.

I Bokføringsforskriften står det:

Salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan utstedes før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år. Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor det kalenderår levering finner sted. For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokumentasjon inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert.

Skattedirektoratet har tidligere gitt dispensasjon i saker som gjelder husleie, og godkjenner i spesielle tilfeller forskuddsfakturering av husleie inntil to år om gangen. Det samme gjelder magasinabonnementer.

Det er mulig å komme seg rundt disse bestemmelsene ved å enten kreve inn et forskudd som ikke inneholder merverdiavgift, eller fakturere i etapper basert på arbeidets fremdrift. Et forskudd som ikke inneholder MVA blir regnet som et finansielt forskudd (et slags lån) fra kunden, og skal bokføres deretter.

Les også:
Tidspunkt for fakturering
Forskuddsfakturaer og akonto-fakturering

Hvis du i kontrakten med kunden setter opp at det skal faktureres i tre porsjoner, reduserer du risikoen ved å gjøre store jobber på kreditt. Du kan f.eks. avtale at du sender en faktura når oppdraget er 1/3 utført, en ny når 2/3 er utført, og en siste når alt er ferdig.

Hvis du søker Skatteetaten om forskuddsfakturering for perioder over ett år eller for en type produkt/vare som ikke er nevnt i Bokføringsforskriften, må du sende brev til Skattedirektoratet. Ta kontakt med dem på forhånd for å høre hvilke krav de stiller til innhold og vedlegg i søknaden.

Trenger du et enkelt fakturaprogram? Med Conta kan du lage fakturaer i nettleseren og føre regnskapet ditt selv. Du kan også finne en regnskapsfører til å hjelpe deg med de administrative oppgavene.

På tide å bytte ut hjemmelagede fakturaer og bæreposer med kvitteringer?
Opplev hvor mye enklere det kan gjøres med Conta.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!