Hva er kostnadskontoer i regnskapet?

Kostnader firmaet ditt har skal føres i forskjellige kontogrupper avhengig av hvilken kostnad det er snakk om.

Kostnader firmaet ditt har skal føres i forskjellige kontogrupper avhengig av hvilken kostnad det er snakk om.

Fra 2020 blir det obligatorisk å bruke SAF-T-kontoplanen i all regnskapsføring, og det er denne som brukes i Conta Regnskap. Her går vi gjennom de forskjellige kontogruppene som du kan registrere kostnader på.

Gruppene som begynner på 4 til 8 gjelder kun kostnader, og det er disse vi skal se på her:

4 – VAREKOSTNAD

Alle kontoer som begynner på 4 omfatter varekostnader, for eksempel vareinnkjøp du gjør i bedriften.

Merk at vareinnkjøp skal føres på disse kontoene gjennom årets gang, men på slutten av året skal det gjøres vareopptelling, og da flyttes det som er igjen over til 14-gruppen, varelager. 

Eksempler:

4000 – Råvarer og halvfabrikata

Råvarekjøp som brukes i produksjon i selskapet. Dette kan for eksempel være kjøp av materiell og stoff til å lage klær.

4300 – Innkjøp av varer for videresalg

Handelsvarer som kjøpes inn og selges videre uten noen form for bearbeiding eller videreutvikling føres her. Dette er den vanligste kontogruppen for videresalg av varer

5: LØNNSKOSTNADER

Alle lønnskostnader føres på denne kontogruppen. Det omfatter også fordeler, arbeidsgiveravgift, godtgjørelser, og andre personalkostnader.

Eksempler:

5000 – Lønn til ansatte

Alle typer lønn (brutto), før skatt er trukket av føres på denne kontoen. 

5400 – Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift beregnes under lønnskjøring og føres løpende sammen med lønningen. 

5920 – Yrkesskadeforsikring

Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte i virksomheten, og kostnaden til slik forsikring føres på denne kontoen.

6 og 7: ANDRE KOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVNING

Her fører man alle andre kostnader relatert til driften av firmaet, for eksempel leie av lokale, kjøp eller leie av maskiner, utstyr, inventar, telefonregninger og så videre.

Eksempler:

6300 – Leie av lokaler

Leiekostnader til kontorlokaler, forretningslokaler, næringsbygg, produksjonslokaler, lager, butikker, showroom og lignende.

6900 – Telefonregninger

Telefonregninger i firmaet føres mot denne kontoen.

Avskrivning og nedskrivning er begreper som går igjen i disse mange av kontoene under gruppene som begynner på 6. Avskrivning er planlagt og forventet reduksjon av verdier, for eksempel 6015 for avskrivning på biler etter hvert som de faller i verdi, mens nedskrivning brukes ved uforutsett reduksjon i verdier, for eksempel 6050 for varige driftsmidler eller 6055 for patenter og lisenser. 

Disse regnskapsteknikkene brukes fordi verdien på eiendeler kan forringes over tid og verdireduksjonen må reflekteres i regnskapet. 

8: FINANSKOSTNADER

Selv om denne gruppen også omfatter finansinntekter som aksjeutbytte (hvis firmaet eier aksjer) eller renteinntekter, er de fleste underkontoene relatert til finanskostnader. 

Finanskostnader kan være ting som utbetaling av utbytte til aksjonærer, skattekostnader, rentekostnader og andre ekstraordinære kostnader. 

Var artikkelen nyttig? like moderate dislike

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.