Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Hva skjer når en bedrift går konkurs?

Dersom et firma ikke kan betale utgiftene sine etterhvert som de forfaller, og ikke har inntekter eller verdier som overstiger gjelden, kan det bli begjært konkurs.

Marte Vasbotten

Dersom et firma ikke kan betale utgiftene sine etterhvert som de forfaller, og ikke har inntekter eller verdier som overstiger gjelden, kan det bli begjært konkurs.

Både personer, enkeltpersonforetak og aksjeselskap kan gå konkurs. Konkurs er et resultat av dårlig likviditet, som vil si at man ikke har god nok evne til å betale for seg.

Slik fungerer likviditet i en bedrift.

Et vilkår for bli slått konkurs er at man er insolvent, og den som blir slått konkurs blir omtalt som skyldneren. Insolvent vil si at skyldneren har problemer med å innfri økonomiske forpliktelser og ikke klarer  å betale for seg etter hvert som regninger og frister forfaller. 

Når du er konkurs mister du retten til å bestemme over eiendeler og det vil bli oppnevnt en bobestyrer som overtar disposisjonsretten over eiendelene. Bobestyreren, som ofte er en advokat, vil gjøre en fullstendig gjennomgang av økonomien til skyldneren for å avklare verdien av eiendelene, og størrelsen på gjelden. 

Skyldnerens eiendeler vil bli solgt for å skaffe penger til kreditorene, som er de man står i gjeld til. Noen eiendeler er beslagsfrie, det vil si ting man ikke kan bli tvunget til å selge, slik som, for eksempel, klær, vanlig innbo eller personlige eiendeler. 

Konkurs med enkeltpersonforetak 

Har du et enkeltpersonforetak hvor du ikke klarer å gjøre opp for de økonomiske forpliktelsene dine, må du vurdere om du er konkurs. Konkursen meldes til tingretten hvor enkeltpersonforetaket er registrert. 

Ved enkeltpersonforetak står du selv personlig ansvarlig for at regninger og utestående beløp blir betalt. Er gjelden din større enn verdiene på eiendelene dine, risikerer du at dette går utover din personlige økonomi eller eiendeler. Personlige eiendeler som hus, bil og formue står da i fare for å bli beslaglagt. 

Konkurs med aksjeselskap 

Går du konkurs ved aksjeselskap slipper du å stå ved personlig ansvar. I et aksjeselskap er det styret som er ansvarlige for den økonomiske biten. Kommer styret til en konklusjon om at det ikke er lenger økonomisk forsvarlig og drifte firmaet, er det deres ansvar å melde oppbud til den lokale tingretten. Unntaket er i Oslo, der skal meldes til Oslo byfogdembete.  

Hvis tingretten godkjenner at bedriften er konkurs vil det bli utnevnt en bobestyrer som skal gjennomføre konkursbehandlingen. 

Aksjonærene i et selskap har i utgangspunktet ikke ansvar for aksjeselskapets gjeld utover den aksjekapitalen de har gått inn med. Det kan likevel oppstå erstatningskrav for eiere og styremedlemmer som følge av handlinger man har gjort i forbindelse med styring av bedriften. Et eksempel kan være hvis du har betalt en leverandør du er i familie med i stedet for å betale andre leverandører eller offentlige avgifter. Da kan du bli stilt personlig ansvarlig og må sørge for å få igjen de pengene eller betale dem fra egen lomme.  

Lønn til ansatte ved konkurs

Er du ansatt i en bedrift som går konkurs, eller hvis selskapet du eier går konkurs, vil spørsmålet om lønn dukke opp. Ved konkurs er det ikke sikkert bedriften kan betale ut lønn og opparbeidede feriepenger, men du som ansatt vil fremdeles kunne få utbetalt penger. 

Det finnes en lønnsgarantiordning som gjelder arbeidsforhold der arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden. Gjennom den ordningen kan du få betalt utestående lønn og feriepengekrav, lønn i 30 dager etter konkursåpning, samt krav mot arbeidsgiver for pensjon og tapte goder. 

Lønnsgarantien dekker også lønn du ikke har fått utbetalt tidligere enn 12 måneder før fristdagen, som er dagen begjæringen om konkurs kom til retten. 

Husk å avslutte alle avtaler

Hvis du går gjennom en konkurs må du huske på at du må avslutte alt av abonnement og avtaler du har hatt i forbindelse med firmaet. De blir ikke nødvendigvis avsluttet fordi firmaet ikke eksisterer mer, og du kan risikere å få regninger selv etter firmaet er konkurs.

På tide å bytte ut hjemmelagede fakturaer og bæreposer med kvitteringer?
Opplev hvor mye enklere det kan gjøres med Conta.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!