Søkeresultat

EHF-fakturaer er digitale fakturaer som sendes fra et fakturaprogram til en mottaker, via et knutepunkt som er verifisert fra sentralt hold i EU. Målet er å spare tid, penger og miljøet.

Conta Faktura lar deg sende fakturaer på flere måter, og her skal vi gå gjennom de ulike valgene du har.

Hvis du gjør en feil når du lager en faktura, må du lage en kreditnota som «nuller ut» den eksisterende fakturaen.

Betaling i Conta-tjenestene krever Conta-kreditt, et felles system for betaling.

Conta Pluss er en betalingstjeneste som utvider verktøykassen for deg som bruker Conta-tjenestene.

Hvis du har kunder som du fakturerer med jevne intervaller, er det enklere å sette fakturaer på repetisjon enn å lage en ny hver gang.

Selv om du ikke trenger kunnskap om inkasso for å bruke Conta Inkasso, er det likevel smart å ha litt innsikt i inkassoprosessen. Det gir deg psykologisk overtak i møte med kunder som ikke gjør opp for seg.