Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Innsigelse mot faktura og sak i forliksrådet

Kunden kan når som helst klage på fakturaen ved komme med en innsigelse. Er innsigelsen skriftlig, plikter du å fryse inkassoprosessen.

Conta Inkasso er en tjeneste som ikke lenger eksisterer. Se hvordan du sender ubetalte fakturaer til innkreving via partneren vår, Kravia.

Kunden kan når som helst klage på fakturaen ved komme med en innsigelse. Er innsigelsen skriftlig, plikter du å fryse inkassoprosessen.

Du kan kontakte kunden direkte for å se om dere kommer frem til en løsning, enten gjennom en rabatt hvor du krediterer fakturaen og sender en ny, eller hvis det viser seg at feilen er på din side – kreditere hele summen.

Hvis kravet er rettmessig og du ikke kommer til enighet med kunden, må du ta saken opp i forliksrådet. Merk at noen sjeldne typer saker vil bli avvist av forliksrådet og må sendes til tingretten:

Registrere klagen i Conta Inkasso

 1. Hvis en kunde kommer med en innsigelse kan du registrere denne i systemet, og lage en klage som blir send til forliksrådet
 2. Du kan registrere innsigelsen fra kunden og lage en klage til forliksrådet ved å klikke «innsigelse fra kunden» fra saksdetaljene
 3. Last opp den skriftlige innsigelsen fra kunden ved å klikke LAST OPP INNSIGELSEN
 4. Conta Inkasso lager en forliksklage basert på innsigelsen, som du må sende til forliksrådet i kundens hjemkommune. Denne må du selv signere og sende i posten, da Conta ikke har lov til å signere og sende på vegne av deg.
 5. Forliksrådet i kundens hjemkommune dukker automatisk opp i adressefeltet, men du kan endre dette hvis det er feil ved å klikke «bytte forliksråd?» og søke opp det riktige.
 6. Klikk på knappen OPPRETT KLAGE
 7. Klikk SEND TIL FORLIKSRÅDET

Når forliksklagen sendes til forliksrådet, vil begge parter bli innkalt og en dom vil bli avsagt etter behandlingen. For saker som foregår i din bedrifts hjemdistrikt er det møteplikt.

Hvis det skjer på en annen kant av landet er det mulig – og anbefalt hvis dere ikke ønsker å reise selv – å benytte seg av forliksrådets tilbud om stedfortreder. Kontakt det aktuelle forliksrådet for mer informasjon.

Når du har fått dommen fra forliksrådet

Dommen fra forliksrådet kan du registrere på saksdetaljene for saken det gjelder, ved å klikke på knappen TA SAKEN VIDERE og registrere resultatet, samt den eventuelle summen som kunden ble pålagt å betale.

 1. Skriv inn riktig dato for dommen øverst på neste side du kommer til, og last gjerne opp en digital versjon av dommen slik at du har alt på ett sted. Klikk VELG PDF-FIL for å gjøre dette.
 2. Velg om saken ble vunnet eller tapt ved å klikke på radioknappen nederst som stemmer overens med dommen.
 3. Skriv inn summen som kunden ble ilagt å betale, og forfallsdatoen fra forliksdommen.
 4. Klikk på knappen REGISTRER FORLIKSDOMMEN

Hvis du vant fram i forliksrådet, kan du sende en ny utleggsbegjæring. Dette får du tilbud om å gjøre når betalingsfristen fra forliksrådet har gått ut. Siden saken allerede er vunnet, vil namsmannen kreve inn pengene uten å varsle skyldneren. Det påløper ikke nytt gebyr for utleggsforretningen.

Hvis kunden fremdeles ikke betaler innen forfallet som står i dommen, kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen, slik at utleggsforretning kan settes i gang.

Les mer om saksgangen i forliksrådet.

Saker som ikke kan sendes til forliksrådet

 • Familiesaker, med unntak av saker som gjelder å fordele penger ved skilsmisse.
 • Saker som involverer statlige myndigheter eller tjenestemenn, og som ikke kun er av privat art. Altså saker som involverer offentlig rett.
 • Patent- og rettighetssaker, inkludert saker om rettigheter til kretskort, fremavlede plantesorter (planteforedlerretter), varemerker og design.
 • Saker som gjelder gyldigheten av voldgiftsdom eller et forlik. Voldgift betyr at partene frivillig overlater avgjørelsen av en tvist til en annen institusjon eller person(er) enn de vanlige domstolene.
 • Saker om angår lovmessig bindende avgjørelser som er tatt av en nemd. Et eksempel er hvis Finansklagenemnda avgjør saker som gjelder brudd på god inkassoskikk.
 • Andre tilfeller hvor det står i loven at forliksrådet ikke skal brukes til mekling.
Var artikkelen nyttig? like moderate dislike
Relaterte artikler

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.