Ny til regnskapsføring? Dette må du vite

Enten du har brukt andre Conta-tjenester før eller er helt fersk, kan det være nyttig å få med deg disse tingene før du setter i gang. Velkomstveiviser Bruk velkomstveiviseren for å få de viktigste innstillingene på plass på en enkel måte ved å velge de alternativene som stemmer best med firmaet ditt. Har du ført […]

Leverandørreskontro

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Kundereskontro

Reskontro for kunder er en lovpålagt oversikt over transaksjoner mellom firmaet ditt og kundene dine, slik at det blir lett å se hvem som skylder deg penger. Heldigvis holder Conta Regnskap rede på det for deg!

Innstillinger for regnskap

I regnskapsinnstillingene finner du kontoplanen og veivisere som skal hjelpe deg med å opprette kontoene og MVA-kodene du trenger til bokføringen.

Saldobalanse

Saldobalansen viser alle kontoer med førte beløp på, på en gitt dato. Den kan gi en god oversikt over summer på enkeltkontoer, ved behov.

Hovedbok

Hovedboken viser hva som er bokført på de ulike kontoene i regnskapet ditt.

Bilagsjournal

Bilagsjournalen er en liste over alle regnskapsbilagene du har bokført, der hvert bilag har et unikt nummer.

MVA-melding

De fleste firmaer i Norge må levere MVA-melding til myndighetene. Du finner all informasjonen du trenger til meldingen i Conta Regnskap.

Balanse

Balansen finner du under menyfanen «Rapporter» i Conta Regnskap. Det er en oppstilling av den bokførte verdien av alle eiendelene til firmaet ditt, satt opp mot firmaet sin egenkapital og gjeld.

Resultat

Resultatet er et regnestykke som viser totale inntekter og kostnader for firmaet ditt i løpet av en periode. Conta Regnskap viser automatisk inneværende år, men du kan velge periode fra menyen.

Regnskapsrapporter

Rapportene gir deg full oversikt over hvordan det går med firmaet ditt, i tillegg til ferdig utfylt MVA-melding.

Leverandørdetaljer

Leverandørdetaljene inneholder detaljert informasjon om de enkelte leverandørene dine, inkludert leverandørreskontro.

Ny leverandør

Når du registrerer et kjøp i Conta Regnskap må det kobles til en leverandør. Slik legger du til en ny leverandør i Conta.

Lag ny kunde i regnskapet

Du kan legge inn nye kunder i Conta Regnskap under menyfanen KUNDER eller når du registrerer et inntektsbilag. Har du Conta Faktura, vil kunder fra fakturaene du lager bli lagt inn i Conta Regnskap automatisk.

Importere leverandører

I Conta Regnskap kan du importere leverandører fra andre virksomheter du bruker i Conta, og fra andre regnskapsprogrammer. Slik gjør du.

Leverandøroversikt

Dette er en oversikt over hvem bedriften din kjøper varer og tjenester fra. Slik holder du orden på leverandører i Conta Regnskap.

Kundekort

Kundekortet inneholder all informasjon om kundene dine. Mye av informasjonen går på tvers av alle Conta-tjenestene, men i Conta Regnskap kan du også se kundereskontroen.

Importere kunder

I Conta Regnskap kan du importere kunder fra andre virksomheter du bruker i Conta, eller til og med fra andre programmer. Slik importerer du.

Kundeoversikt

Når du registrerer inntekt i Conta Regnskap må du oppgi kunden transaksjonen gjelder. Slik holder du orden på kundene dine i Conta Regnskap.

Registrere alle typer bilag

Her kan du registrere alle typer bilag, enten det er salg og innkjøp, eiendeler, tap, aksjekapital eller andre transaksjoner.

Registrere inntekt

Fakturaer fra Conta Faktura bokføres automatisk som inntekt i Conta Regnskap, men hvis du har dokumentasjon på inntekt fra andre steder, anbefaler vi å bokføre dem i denne veiviseren. Slik gjør du!

Registrere kjøp

Enten du har kjøpt varer du skal selge videre eller utstyr du trenger til driften, er det enkelt å bokføre kjøpet med veiviseren i Conta Regnskap.

Veivisere for bilag

Menyfanen BILAG er hjertet i Conta Regnskap, og stedet hvor du bokfører de bilagene dine.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.