Gratis webinarer fra Conta - Lær om regnskap, skatt og mye mer!

Årsoppgjør for AS: Hvordan legge til aksjer (ikke-markedsbaserte)

Eier virksomheten din aksjer? I denne artikkelen skal vi se på hvordan du fører ikke-markedsbaserte aksjer i årsoppgjøret.  Vi kan dele aksjer inn i markedsbaserte og ikke-markedsbaserte aksjer. At en aksje er ikke-markedsbasert, betyr at den ikke omsettes på børs eller en annen åpen markedsplass. Den omsettes (kjøpes og selges) som regel direkte. Slike aksjer […]

Årsoppgjør for AS: Status-siden

Statussiden viser deg enkelt fremgangen din og hva som gjenstår før du er ferdig med årsoppgjøret. Når alt er grønt, er alt ferdig – forutsatt at du har sjekket at alle opplysningene stemmer. Formålet er altså å vise deg en lett tilgjengelig oversikt over hvor langt du er kommet med innleveringene.  Det er verdt å […]

Kort introduksjon til Conta Årsoppgjør for AS

Årsoppgjørsprosessen for AS innebærer å avslutte regnskapet, samt levere skattemelding med næringsspesifikasjon, og årsregnskap. Her skal vi forklare de ulike seksjonene i tjenesten, som du alle finner i venstrekolonnen inne i Årsoppgjør.  Før du begynner med årsoppgjøret må du importere saldobalansen som skal fungere som tallgrunnlag for årsoppgjøret. Slik legger du inn saldobalanse i Conta […]

Årsoppgjør: Næringsspesifikasjon AS 2024

Vedlegget som alle AS må levere som en del av skattemeldingen heter Næringsspesifikasjon. Kort oppsummert er næringsspesifikasjonen er en mer detaljert oversikt over næringsvirksomheten i skatteåret fordelt på ulike tema, som tilsammen danner grunnlaget for hva selskapet skal betale i skatt.  Når du er klar til å ta årsoppgjøret i Conta begynner du med næringsspesifikasjonen, […]

Skattemelding for AS 2024

Alle skattesubjekter (privatpersoner og bedrifter) må levere skattemelding, inkludert aksjeselskaper. Formålet med skattemeldingen er det samme som med den private skattemeldingen: Å fortelle Skatteetaten hvor mye skatt som skal betales for året som gikk.  Det er opp til hvert AS å levere korrekte opplysninger om inntekter, skattefradrag, samt nivået på gjeld og formue – som […]

Bank

Bankforsiden gir deg en oversikt over alle dine bankaktiviteter uten at du trenger å logge deg inn i nettbanken. Du finner den ved å klikke på hovedmenyen, og så NETTBANK under MIN VIRKSOMHET. Oversikt Under «Oversikt»-fanen kan du klikke på knappene for å se en oversikt over betalinger som ligger til godkjenning, betalinger som er […]

Tofaktorautentisering

Slik sikrer du kontoen din med tofaktorautentisering på mobilen. Hvis du ønsker kan du skru på tofaktorautentisering for å få enda sikrere innlogging i Conta. Vi anbefaler alle å gjøre det! Conta sin løsning bruker kode-apps som Google Authenticator eller Microsoft Authenticator. Disse finner du enkelt på App Store eller Google Play. Når du har […]

Lage faktura med utenlandsk valuta

Nå kan du lage faktura med utenlandsk valuta i Conta. Slik gjør du. Begynn med å lage en faktura som vanlig.  Hvis kunden har en utenlandsk leveringsadresse vil du nå få opp muligheten til å bytte valuta på fakturaen. Velg fakturaen du ønsker, og du vil kunne fylle ut fakturaen som vanlig, bare med valutaen […]

Bankintegrasjon – betal regninger med Conta

Med bankintegrasjon fra Conta kan du koble til banken din og betale regninger direkte fra regnskapsprogrammet, uten å måtte logge inn i nettbanken hver gang.  Du kan se en oversikt over dine bankaktiviteter på Bank-siden. Video: Slik betaler du regninger med Conta Slik aktiverer du bankintegrasjon For å komme i gang velger du «Betal med […]

Fakturere timer fra Timerabbit

Du kan nå overføre registrerte timer fra timeføringstjenesten Timerabbit til en fakturakladd i Conta, og dermed slippe manuell utfylling av timebaserte fakturaer. Slik fungerer det Koblingen mellom Conta og Timerabbit gjør at timer du registrerer i Timerabbit, blir fylt ut i en fakturakladd i Conta. Du trenger bare å se over, og sende fakturaen til […]

Hurtigregistrering

For deg som er godt kjent med bokføring og vil registrere mange bilag om gangen, anbefaler vi å bruke hurtigregistrering.  Funksjonen gjør det mulig å registrere mange bilag på rad, og så lagre dem. Dette er velegnet for deg som fører mye regnskap eller har veldig lik regnskapsføring hver måned og stort sett fører de […]

Hva er goodwill?

«Goodwill» er et begrep på en tilleggsverdi som eksisterer i kraft av det gode navn og rykte, kundekretsen, eller andre verdier et firma har, som ikke direkte kan tallfestes til enhver tid. Goodwill utgjør en immateriell eiendel eller verdi (les: uten fysisk substans), og er et begrep som i regnskapsføring brukes om noe abstrakt som […]

Faktura mal laget i Word eller fakturaprogram?

Det kan nok være fristende å bruke en mal for faktura i Word og tro at det holder, men fakturaer er viktig dokumentasjon med strenge krav til innholdet som gjør det både umulig og ulovlig å bruke en hjemmelaget fakturamal.

Hurtigtaster

Hurtigtaster (eller hotkeys) gjør det enda raskere å føre regnskap i Conta. De gjør det også mulig å jobbe mer eller mindre kun fra tastaturet når du registrerer flere bilag på rad. Men først, litt om Mac og Windows Aller først: Nå om dagen er det ikke mange forskjeller på Mac og Windows i daglig […]

Guide for regnskapspartnere

Som regnskapspartner i Conta kan du føre regnskapet til klienter, legge til ansatte som skal føre regnskapet, og mye mer. Her går vi gjennom det grunnleggende. Conta, partnere, og klienter Du skal ha mottatt en partneravtale som må signeres før du får innloggingsinformasjon. Partneransvarlig i Conta tar kontakt med deg og legger deg til i systemet. […]

Abonnementer

Conta gir deg en god verktøykasse for å håndtere administrasjonen til bedriften. Velg mellom Standard og Smart, og legg til tjenester etter behov. Her forklarer vi hva du får for de forskjellige, og går litt mer i dybden på enkelte av tilleggsfunksjonene. Alle abonnement i Conta faktureres for et år om gangen og priser er […]

Sende eFaktura med Conta

Du kan sende eFaktura fra Conta til privatkundene dine, ferdig utfylt og klar i nettbanken deres. Slik fungerer det. EHF og eFaktura kan forveksles siden begge er elektroniske fakturaformater. Forskjellen er at eFaktura sendes til nettbanken til privatpersoner, mens EHF sendes til regnskapsprogrammet til bedrifter. Vi har støtte for både eFaktura og EHF i Conta. […]

Kontantfaktura

En kontantfaktura er en kvittering som dokumenterer at penger er mottatt for en vare/tjeneste, enten elektronisk eller som fysiske kontanter. Her skal vi se litt på hvordan du kan bruke kontantfakturaer til å dokumentere inntekt.

Conta mobilapp

Conta har en app til iOS og Android som lar deg ta bilde og laste opp kvitteringer direkte til regnskapet, betale regninger og bokføre EHF.

Hva er inntektskontoer?

Når du fører regnskap registrerer du alle transaksjoner i firmaet på ulike kontoer. Inntekt føres som regel på kontoer som begynner på 3, inntektskontoer. 

MVA på import og eksport

I internett-alderen kjøper nesten alle firma tjenester eller varer fra utlandet, og da må de sørge for å beregne og rapportere MVA, tidligere kalt moms, på import og eksport.

Bilagsjournal

Bilagsjournalen i et regnskapsprogram lister opp absolutt alle regnskapsbilagene du har bokført. Tenk på det som en dagbok med alle bilagene dine i.

Slik fungerer fradragsrett for MVA

Når du gjør innkjøp til firmaet betaler du samtidig som regel MVA (tidligere kalt moms), eller merverdiavgift. Denne har du fradragsrett for på visse betingelser.

Registrere mottatt EHF

Her forklarer vi hvordan du mottar EHF-fakturaer i Conta, og hvordan de registreres i regnskapet ditt.

Eksportere data fra regnskapet (SAF-T)

SAF-T (Standard Audit File-Tax) er et standardisert filformat for regnskapsdata, og er påkrevd når du skal sende data til Skatteetaten ved bokettersyn fra 1. januar 2020. Slik eksporterer du data i dette formatet fra Conta.

Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift (MVA) er en skatt på omsetning av varer som legges oppå de fleste salg og kjøp i Norge. Det er bedriftene som skal kreve inn MVA fra kundene de fakturerer, på vegne av myndighetene.

Inngående balanse

Når du bytter til Conta fra et annet regnskapsprogram må du legge inn inngående balanse. Når du gjør dette får du nemlig riktige beløp på alle kontoene fra det tidligere regnskapet over i Conta.

Bankkontoer

Fra banksiden kan du endre eller legge inn bankkontoer, med norsk kontonummer, samt IBAN og SWIFT til bruk i internasjonale transaksjoner.

Bankavstemming

Hver måned må du kontrollere at alle bevegelser på bankkontoen er registrert i regnskapet, og at saldoen på bankkontoen og saldoen i regnskapet er lik. Dette kalles bankavstemming.

Slik starter du å bruke Conta

Conta er regnskapssystemet som som gjør at fakturering og regnskapsføring går raskt og effektivt. I denne guiden viser vi deg hvordan du bruker Conta og får mest mulig ut av systemet.

Leverandørreskontro

Reskontro for leverandører er en lovpålagt oversikt som alle regnskapsprogrammer må ha. Den viser alle transaksjoner mellom firmaet ditt og leverandørene dine, og gjør det lett å følge med på hvem du skylder penger til og hvem du har betalt!

Kundereskontro

Reskontro for kunder er en lovpålagt oversikt over transaksjoner mellom firmaet ditt og kundene dine, slik at det blir lett å se hvem som skylder deg penger. Heldigvis holder Conta rede på det for deg!

Send bilag til regnskapet ditt

Du får opp bilagene dine i regnskapsprogrammet ved å laste opp med Conta sin mobilapp, sende på e-post eller ved å laste opp inne i programmet.

Innstillinger for regnskapsprogrammet

I regnskapsinnstillingene finner du kontoplanen og veivisere som skal hjelpe deg med å opprette kontoene og MVA-kodene du trenger til bokføringen.

Saldobalanse

Saldobalansen viser alle kontoer med førte beløp på, på en gitt dato. Den kan gi en god oversikt over summer på enkeltkontoer, ved behov.

Hovedbok

Hovedboken viser hva som er bokført på de ulike kontoene i regnskapet ditt.

Bilagsjournal

Bilagsjournalen er en liste over alle regnskapsbilagene du har bokført, der hvert bilag har et unikt nummer.

Balanse

Balansen finner du under REGNSKAPSRAPPORTER. Det er en oppstilling av den bokførte verdien av alle eiendelene til firmaet ditt, satt opp mot firmaet sin egenkapital og gjeld.

Abonner på Conta nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrevet fra Conta og hold deg oppdatert på nye funksjoner, samt nyttige tips og triks.

Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!